Niet vergeten: ALV en Raadsacademie

Niet vergeten: ALV en Raadsacademie

Op zaterdag 11 juni is Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. We nodigen onze leden van harte uit die bij te wonen. Aansluitend is onze Raadsacademie, met diverse workshops om uit te kiezen. 

Wanneer: zaterdag 11 juni 2022 - 09:30 t/m 10:15 uur

Waar: Gemeente Utrecht - Stadhuis Utrecht - Stadskantoor - Stadsplateau 1 - 3521AZ Utrecht

Agendapunten

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag ALV 21 november 2021
  • Vaststellen concept jaarrekening 2021
  • Vaststellen concept bestuurlijk jaarverslag 2021
  • Verkiezingen: voorzitter & bestuur
  • Statuten & Huishoudelijk Regelement
  • Rondvraag
  • Sluiting

De stukken zijn twee weken van tevoren op te vragen via info@raadsleden.nl.

Raadsacademie

Zoals gezegd is de ALV een gecombineerde bijeenkomst met de Raadsacademie. Dit deel van de bijeenkomst draait om kennisuitwisseling over het raadswerk en actuele thema's, die ook op het bordje van de gemeenteraad komen. Voor meer informatie over de Raadsacademie kunt u hier terecht. U kunt zich met het bijgevoegde formulier ook inschrijven.