Nieuw boek brengt sociaal domein helder in kaart

Nieuw boek brengt sociaal domein helder in kaart

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen ondersteuning uit het sociaal domein. Bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden of een bijstandsuitkering. Welke wetten regelen deze hulp en wie betaalt wat? De antwoorden lees je in Zó werkt het sociaal domein, het nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg. Het staat boordevol toegankelijke visualisaties en bondige tekst.

Welke route doorlopen mensen naar ondersteuning en zorg uit het sociaal domein? Welke taken voeren (sociale) wijkteams uit? Hoeveel mensen krijgen ondersteuning bij werk uit de Participatiewet? En hoeveel geld geven gemeenten uit aan het sociaal domein? Zó werkt het sociaal domein geeft antwoord op al deze vragen.

Over Platform Zó werkt de zorg

Platform Zó werkt de zorg heeft als missie het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere, neutrale en toegankelijke informatie. De achttien platformpartners zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VvAA, NFU, LAD, Vilans, NZa, ESHPM, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, RIVM, SBOH, NZa, SVB, GGZ Nederland en De Argumentenfabriek als uitvoerend partner.

Zó werkt het sociaal domein is het negende boek van het Platform. Andere boeken zijn: Zó werkt de zorg in Nederland, Zó werkt de huisartsenzorg, Zó werkt de ouderenzorg, Zó werkt publieke gezondheidszorg, Zó werkt de zorgverzekering, Zó werkt de geneesmiddelenzorg, Zó werkt de gehandicaptenzorg en Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg.

Praktische informatie

Zó werkt het sociaal domein is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €25,00. Het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €12,50 en komt beschikbaar via www.managementboek.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je mailen.

Zó werkt het sociaal domein is gemaakt met steun van tien partijen. Dit zijn: VNG, G40, LCGW, ministeries BZK, SZW en VWS, Movisie, SCP, Sociaal Werk Nederland en UWV.