Nieuw CCV dossier helpt aanpak drugscriminaliteit

Nieuw CCV dossier helpt aanpak drugscriminaliteit

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit met een nieuw webdossier.Dit webdossier geeft een zo compleet mogelijk beeld van de problematiek en de mogelijkheden om drugscriminaliteit tegen te gaan. 

In het webdossier staat artikel 13b Opiumwet (ook wel Wet Damocles genoemd) centraal. Dit artikel is de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het beleid van de overheid, en met name van burgemeester, om de omvang van drugscriminaliteit in Nederland terug te dringen.
Naast meer achtergrond, vinden bezoekers er een stappenplan dat helpt het artikel toe te passen. Daarnaast heeft het CCV in samenwerking met het Centrum van Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen een overzicht van alle relevante juridische uitspraken over de toepassing van artikel 13b Opiumwet in het webdossier geplaatst. De uitspraken helpen professionals een dossier of bestuurlijke rapportage op te bouwen. 

Compleet beeld

Naast een overzicht van de verschillende bevoegdheden en bestuursrechtelijke maatregelen, laat het webdossier ook zien hoe bewoners en ondernemers bij de aanpak van drugscriminaliteit betrokken kunnen worden en welke publiek-private mogelijkheden er zijn om de problematiek gezamenlijk aan te pakken. Daarnaast is er meer informatie te vinden over de verschillende drugsfenomenen en -soorten en kunnen professionals er terecht voor de laatste onderzoeksrapporten. 

Besloten gedeelte

Naast deze openbare informatie kent het webdossier ook een gesloten gedeelte. Hierop staan brieven en motiveringen die professionals helpen hun werk beter uit te voeren. Het gesloten gedeelte van het webdossier is alleen toegankelijk voor de deelnemers van de kenniskring bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit. Hierin verbindt het CCV professionals die zich bezighouden met de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit met elkaar.

Samenwerking

Het webdossier over de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit is in samenwerking met verschillende gemeenten, politie en de Rijksuniversiteit Groningen tot stand gekomen. Het CCV zorgt er samen met deze partijen voor dat het webdossier actueel is en blijft en van toegevoegde waarde is voor veiligheidsprofessionals.

Deze informatie is afkomstig van onze kennispartner CCV.