Nieuw festival om democratie te vieren

Nieuw festival om democratie te vieren

Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus 2019 vindt op het eiland Veur-Lent – in de Waal bij Nijmegen – het eerste landelijke Democratiefestival plaats. Duizenden inwoners uit heel Nederland gaan met elkaar, politici, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in gesprek over het Nederland van nu en straks. Het festival is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het gratis toegankelijke Democratiefestival is voor iedereen in Nederland, van jong tot oud. De vragen die inwoners zélf belangrijk vinden vormen het uitgangspunt voor de programmering. Onderzoek geeft aan dat dit werk en inkomen, gezondheid, onderwijs en jeugd, duurzaamheid en de manier waarop we met elkaar samenleven zijn. Deze onderwerpen komen op allerlei manieren aan bod. Via debat en dialoog, colleges en workshops, live interviews, speeddates, excursies te voet en per fiets, exposities, sportclinics, muziek- en theatervoorstellingen. Het hoofdpodium is ingeruimd voor speeches, live interviews, lekencolleges en grote muziekacts.

“In steeds meer landen staat de democratie onder druk. En het zoeken naar verschillen lijkt het steeds vaker te winnen van het vinden van overeenkomsten. Op dit festival, dat we samen met het ministerie van BZK organiseren, brengen we mensen uit heel Nederland samen die elkaar in het dagelijks leven niet snel ontmoeten’, aldus Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Afvaardigingen uit gemeenten, provincies en waterschappen

Via de website www.democratiefestival.nu kan iedereen die dat wil zich inschrijven. Ook worden gemeenten, provincies en waterschappen uitgenodigd met een representatieve afvaardiging van inwoners met een bus naar Nijmegen te komen. In de bus kunnen lokale onderwerpen worden besproken, tijdens het festival gaat het om onderwerpen die alle Nederlanders aangaan.

Festivallocatie

Het stadseiland Veur-Lent bij Nijmegen is een nieuw eiland in de Waal. Het is als festivallocatie gekozen vanwege de fraaie natuur, oude dijkhuizen, bruine cafés, Schotse hooglanders, midden in een stedelijke omgeving met architectonisch fraaie bruggen. Het is omgeven door een van de drukst bevaren rivieren van Europa aan de ene kant (Waal) en de nieuwe geul voor watersport aan de andere kant (Spiegelwaal).

In Scandinavië en de Baltische staten vinden meerdaagse democratiefestivals al langer plaats. Zo trekt Folkemødet (Volksvergadering) op het Deense eiland Bornholm jaarlijks 140.000 bezoekers.

Meer informatie is te vinden op de website www.democratiefestival.nu. Hier kunnen ook gratis tickets worden besteld.