Nieuw informatieformat regionale samenwerking: een praktisch hulpmiddel

Nieuw informatieformat regionale samenwerking: een praktisch hulpmiddel

Er is een nieuw informatieformat ontwikkeld dat raadsleden kunnen gebruiken om beter grip en controle te krijgen op regionale samenwerking.

Dit format, ontwikkeld door adviesbureau Hiemstra & De Vries in samenwerking met raadsleden en griffiers, stelt raadsleden in staat op een eenvoudige manier hun informatiepositie te versterken.

“Niet afwachten, maar zelf de regie pakken is het allerbelangrijkste”,

Zo luidde het advies van Steven de Vries, voormalig raadslid uit Utrecht, tijdens het webinar van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over grip en controle op regionale samenwerking. De Vries analyseerde afgelopen jaar de wijzen waarop in diverse regio’s raadsleden grip en controle proberen te krijgen en ontwikkelde een overzichtelijk informatieprotocol. Samenwerking met andere gemeenteraden in een gemeenschappelijke regeling wordt makkelijker wanneer zoveel mogelijk partijen in de regio het format gebruiken. Voor de gemeenschappelijke regeling en voor verbonden partijen is het ook relatief eenvoudig om deelnemers via het format te bedienen met uniforme informatie.

Algemene en specifieke informatie

De format is gevuld met informatie die bij elke gelegenheid van pas komt, zoals: wie zijn de deelnemers en hoe is de zeggenschap verdeeld? Andere delen van de format zijn specifieker en zullen slechts op bepaalde momenten van toepassing zijn. De vorm van het format is een ‘clickable’. Zo kan eenvoudigweg doorgeklikt worden naar de informatie die men op dat moment nodig heeft.

De raad bepaalt welke informatie hij nodig heeft en kan het format naar wens aanpassen.

Zie hier het volledige format in pdf: Informatieformat Wet Gemeenschappelijke Regelingen

En als word document: Informatieformat Wet Gemeenschappelijke Regelingen Bewerkbaar