Nieuw kabinet wil opleiding en toerusting raadsleden versterken

Nieuw kabinet wil opleiding en toerusting raadsleden versterken

Het nieuwe kabinet ondersteunt de versterking van voorbereiding, opleiding en toerusting van raadsleden. Dat staat in het regeerakkoord dat vanmiddag is gepresenteerd. De financiële onderbouwing van dit voorstel ontbreekt echter, waardoor in het midden gelaten wordt hoe groot deze ondersteuning wordt. 

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Mark den Boer is tevreden met het feit dat het belang van een goed werkende en ondersteunende gemeenteraad wordt benoemd, maar waakt voor teveel optimisme: “Ik ben zeer tevreden met het feit dat raadsleden ook een plek in het regeerakkoord hebben gekregen en dat het nieuwe kabinet opleiding en toerusten van raadsleden wil versterken. In de financiële paragraaf van het regeerakkoord vinden we dit helaas nog niet terug. Reden te meer om deze intentie van het nieuwe kabinet straks concreet te maken met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.” 

In verkiezingsprogramma’s

Van de vier kersverse coalitiepartijen hadden D66 en ChristenUnie meer steun voor de gemeenteraad in hun verkiezingsprogramma opgenomen. D66 nam in hun programma op dat gemeenteraden beter ondersteund moeten worden. De ChristenUnie verwoordde het voornemen dat er meer middelen beschikbaar moeten komen voor de vakbekwaamheid van (aspirant-)volksvertegenwoordigers op elk niveau. 

Meer opleiding

Raadsleden vinden zelf ook dat er meer ingezet moet worden op toerusting en opleiding van raadsleden. Raadsleden gaven deze boodschap in twee recente onderzoeken van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, een over de werkdruk van raadsleden, zie: Raadsleden geven adviezen over verlaging werkdruk, en de ander over de rol en positie van de raad, zie: Versterking rol en positie raad vraagt extra opleiding en ondersteuning.