Nieuw online hulpmiddel voor debatteren

Nieuw online hulpmiddel voor debatteren

Debatteren is voor raadsleden een van de belangrijkste vaardigheden om als raadslid emoties en opvattingen te vertolken. Goed debatteren door raadsleden kan ook een bijdrage vormen aan de wijze waarop de raad zijn rol als hoogste bestuursorgaan vertolkt. Om de kwaliteit van het debat te versterken, is er een nieuwe online tool, die is ontwikkeld door Debat.NL, waarbij gebruik wordt gemaakt van artificiële intelligentie (AI).

De nieuwe debattool ‘Overtuigend Debatteren AI’ is een online hulpmiddel om standpunten beter over het voetlicht te brengen door een betere opbouw met pro- en tegenargumenten. De tool fungeert langs drie wegen als hulpmiddel voor raadsleden: als je nog geen spreektekst hebt, wanneer je wel al een spreektekst hebt, en wanneer je meer wilt leren over specifieke onderdelen van debatteren, zoals vragen stellen en interrumperen.

Overtuigend debatteren

In de tool hebben raadsleden de mogelijkheid om in de verschillende fases van het vergaderproces feedback te krijgen op hun debatstrategie. Van de eerste stappen in de voorbereiding tot daadwerkelijke feedback op de spreektekst. De feedback ziet op het gebruik van mogelijke argumenten, tegenargumenten, interrupties in het debat en hoe het betoog op een prikkelende wijze gebracht kan worden. Ook geeft de tool met op maat gemaakte animaties een beter inzicht in de verschillende debattechnieken die u kunt toepassen om uw debatvaardigheden naar een volgend niveau te tillen.

Kosten

Raadsleden kunnen deze tool verkrijgen door een abonnement af te sluiten bij Debat.NL. Er zijn mogelijkheden voor zowel een individueel als collectief abonnement. Voor een individueel raadslid kost de tool 29 euro per persoon per maand. Bij meer dan 12 deelnemers bedragen de kosten 17,50 euro per deelnemer.

Kennispartner

Deze nieuwe tool is ontwikkeld door Debat.NL, kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Debat.NL is bij meer dan 150 gemeenten in het land actief en heeft op basis van 25 jaar debat-ervaring de tool ontwikkeld. Debat.NL verzorgt trainingen om de kwaliteit van debat- en vergadervormen te verbeteren, zoals hoe de omgangsvormen in een debat zijn en hoe het debat een bijdrage kan leveren aan betere samenwerking in de raad.

Gesprekstechnieken

Debat.NL houdt zich bezig met effectieve gesprekstechnieken en debat. Vanuit Debat.NL worden er veel trainingsprogramma’s verzorgt voor gemeenteraden die beter willen vergaderen. De programma’s richten zich op persoonlijke overtuigingskracht, raadsleden kunnen hun politieke debatvaardigheden verbeteren en leren hoe je meer draagvlak kan krijgen voor jouw standpunten. Zo helpt Debat.NL raadsleden overeind te blijven in het debat, maar ook anderen aan hun kant te krijgen. De nieuwe debattool is een online hulpmiddel om raadsleden op het moment dat het hen uitkomt te helpen te werken aan een goede debatbijdrage.

Meer informatie

Om meer te weten over de tool en hoe deze te verkrijgen is, klik dan hier om naar de site van Debat.NL te gaan.

Ook in onze leeromgeving staan er verschillende modules over het voeren van een goed debat.