Nieuw: Online Raadsacademie

Nieuw: Online Raadsacademie

Raadsleden hoeven niet te reizen om zichzelf in hun raadswerk te ontwikkelen. De raadsacademies van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden worden namelijk de komende weken online uitgevoerd: de Online Raadsacademie, wekelijks op woensdagavond.

De Raadsacademie helpt raadsleden hun raadswerk efficiënter en effectiever uit te voeren door het faciliteren van de uitwisseling van kennis, vaardigheden en ervaringen tussen raadsleden. Naast de digitale leeromgeving gebeurt dat door fysieke bijeenkomsten. Nu dit door het coronavirus niet fysiek kan plaatsvinden, worden er online sessies georagniseerd.

In de Online Raadsacademie behandelt een deskundige in anderhalf uur een onderwerp, met ruimte voor interactie met de deelnemers. Deze bijeenkomsten vinden elke woensdag plaats van 19:30 uur tot 21:00 uur. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 6 mei en gaat over de kadernota en financiën. Hoe houd je als raadslid zicht op de financiën tijdens de coronacrisis? Hoe kan een raadslid de kadernota gebruiken om te sturen? Deze sessie zal geleid worden door Jan Verhagen, deskundige op het gebied van gemeentefinanciën. Aanmelden voor de eerste bijeenkomst kan hier: Financiën en de kadernota tijdens de coronacrisis.

Overzicht onderwerpen

Voorlopig zijn er acht bijeenkomsten gepland*. De thema’s lopen uiteen van strategische vaardigheden, zoals hoe je goed digitaal kan debatteren en wat de rol van de raad is in de coronacrisis. Tot inhoudelijke onderwerpen, zoals regionale samenwerking en jeugdzorg. De online raadacademies zijn ook te vinden in de agenda. Aanmelden kan door in onderstaand overzicht op het door uw gewenste onderwerp te klikken. U komt dan op de aanmeldpagina. 

Datum

Onderwerpen

6 mei

Financiën/kadernota

13 mei

Digitaal debatteren

20 mei

Wat betekent corona voor de positie van de raad?

27 mei

Controlerende rol van de raad in coronatijd

3 juni

Regionale samenwerking

10 juni

Integriteit van het raadslid

17 juni

Rekenkamer en het rekencompas

24 juni

Jeugdzorg en het coronavirus

* Deze onderwerpen zijn onder voorbehoud. De agenda bevat de meest recente informatie.