Nieuw stembiljet bij volgende gemeenteraadsverkiezingen

Nieuw stembiljet bij volgende gemeenteraadsverkiezingen

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wordt mogelijk gebruik gemaakt van een ander stembiljet. Naar aanleiding van de evaluatie van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum komt minister Kajsa Ollongren met een voorstel voor een stembiljet dat sneller elektronisch te tellen is en dat gemakkelijker is voor laaggeletterden of mensen met een visuele beperking.

Nederlanders hebben veel vertrouwen in het verloop en de eerlijkheid van verkiezingen. Toch kan er nog een slag gemaakt worden om het proces toegankelijker, transparanter en controleerbaarder te maken. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken komt daarom na de zomer met een wetsvoorstel om gemeenten te verplichten tot het online publiceren van de processen-verbaal van alle afzonderlijke stembureaus. Nu zijn gemeenten alleen nog verplicht tot het publiceren van het proces-verbaal van de uitslag van de gehele gemeente.

Logo op stembiljet

Het huidige stembiljet is voor sommigen een doolhof. Door de grootte, de kleine lettertjes en de vele lijsten is het stemmen lastig voor mensen met een visuele beperking of laaggeletterden. Daarom wordt het stembiljet vanaf de gemeentelijke herindelingsverkiezigen van eind 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voorzien van een partijlogo boven elke lijst.

Centraal tellen

In afwachting van de wetswijziging worden de experimenten met centraal tellen doorgezet. Hierbij wordt op de verkiezingsavond zelf per stembureau alleen per lijst geteld. De stemmen per kandidaat worden een dag later op een centrale locatie in de gemeente geteld. Zo kan sneller een indicatie gegeven worden van de verkiezingsuitslag en worden fouten vermeden als gevolg van vermoeide tellers op de stembureaus. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is hier in Rotterdam al mee geëxperimenteerd.