Nieuwe ambtsinstructie voor griffiers beschikbaar

Nieuwe ambtsinstructie voor griffiers beschikbaar

De werkzaamheden die de griffier uitvoert, doet hij/zij altijd in opdracht van de gemeenteraad. Het is daarom belangrijk vast te leggen hoe en welke taken de raadsgriffier in opdracht en namens de gemeenteraad uitvoert. De nieuwe ambtsinstructie voor de griffier legt de werkzaamheden en verantwoordelijkheden vast.

Deze nieuwe ambtsinstructie is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging voor Griffiers. Deze model ambtsinstructie beschrijft de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de Raadsgriffier.

Werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie van elke gemeenteraad wordt uitgenodigd om deze nieuwe modelinstructie te gebruiken en vast te stellen in overleg met de raad zodat de griffier beschikt over een actuele passende ambtsinstructie. Dit voorkomt dat er onduidelijkheid is over rol en verantwoordelijkheid van de griffier. Daarmee kan de werkgeverscommissie ook haar rol beter uitvoeren als werkgever namens de raad van de griffier.

Profiel

De reden en de basis voor deze nieuwe ambtsinstructie is het profiel van de raadsgriffier, dat in de zomer van 2022 door de VNG aan alle gemeenten is gestuurd met het verzoek dit nieuwe profiel voortaan te gebruiken. Met dit profiel kan de griffier op voet van gelijkwaardigheid als de belangrijkste hulptroep van de raad worden gepositioneerd in de lokale driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris.

Meer informatie

De nieuwe modelinstructie griffier klik hier.

Deze nieuwe modelinstructie is verstuurd aan alle leden van alle werkgeverscommissies.

Wanneer er leden van werkgeverscommissies zijn die de nieuwe instructie alsnog willen ontvangen, mail naar: info@raadsleden.nl.