Nieuwe digitale leeromgeving voor raadsleden

Nieuwe digitale leeromgeving voor raadsleden

Vandaag is een nieuwe digitale leeromgeving voor raadsleden gestart. Op deze leeromgeving vinden raadsleden en griffiers een groot, gevarieerd aanbod aan digitale opleidingen en trainingen. Ook bevat deze leeromgeving (leeromgeving.raadsleden.nl) het klassieke aanbod van stappenplannen, aanbevelingen, praktische adviezen en tips.

Het doel van deze digitale leeromgeving is om raadsleden te helpen het raadswerk beter en effectiever te doen zodat raadsleden meer tijd overhouden om contact te leggen met de inwoners in hun gemeente. Het aanbod is toegankelijk voor alle raadsleden.

De leeromgeving bevat een uitgebreid op raadsleden gericht aanbod aan opleidings- en e-learningmodules, kennisclips, animaties, handreikingen, etc. De digitale leeromgeving is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met medewerking van de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze partijen zetten zich in om deze digitale leeromgeving in samenwerking met griffiers in de nieuwe raadsperiode verder te ontwikkelen, door gebruik te maken van de leerervaring van raadsleden.

Competentiescan

Het aanbod in de digitale leeromgeving is zo gerubriceerd dat raadsleden hun kennis, vaardigheden en persoonlijke houding en gedrag als volksvertegenwoordiger verder kunnen ontwikkelen. De leeromgeving bevat daarom ook een geactualiseerde competentiescan. Deze biedt raadsleden de kans om door een zelftest te ontdekken waar hun ontwikkelingsmogelijkheden liggen.

De leeromgeving wordt de komende weken gekoppeld aan de raadsinformatiesystemen zodat raadsleden digitaal in hun eigen omgeving toegang hebben tot de opleidings- en e-learningmodules, kennisclips, animaties en overige van belang zijnde informatie voor het raadswerk. Raadsleden wordt zo de gelegenheid geboden om op elk moment dat zij het nodig hebben en wanneer zij dat willen de eigen kennis te vergroten en de eigen vaardigheden verder te ontwikkelen.

Het aanbod aan opleiding- en leermodules biedt zowel basis- als verdiepende informatie voor ervaren en onervaren raadsleden. De leeromgeving is zo een hulpmiddel om alle raadsleden te ondersteunen zodat zij betekenis kunnen geven aan hun rol als raadslid en zich verder kunnen ontwikkelen. De leeromgeving biedt ook de mogelijkheid voor elke griffier om zelf informatie toe te voegen, voor zijn eigen raad, zonder dat deze informatie beschikbaar komt voor anderen.

Duurzaam opleidingsprogramma

De leeromgeving van het opleidingsaanbod voor raadsleden is ingericht op basis van het duurzaam opleidingsprogramma voor raadsleden. Het basis duurzaam opleidingsprogramma is eerder dit jaar door minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren aangeboden aan raadsleden tijdens het raadsledencongres in Den Bosch.

Het opleidingsprogramma, de nieuwe competentiescan en de nieuwe leeromgeving is onderdeel van de extra inzet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de toerusting en ondersteuning van raadsleden te vergroten en om zo de kwaliteit van het lokaal bestuur te versterken.

Realisatie

De technische realisatie van de digitale leeromgeving wordt uitgevoerd door het Eindhovense bedrijf Skillstown met de medewerking van de aanbieders van raadsinformatiesystemen. Naast koppeling van de aangeboden modules aan de stukken van de gemeenteraad, en de mogelijkheid voor griffiers om eigen leermodules toe te voegen aan het aanbod, kan de informatie uit gemeentelijke overeenkomsten met online opleiders ook worden toegevoegd.

De nieuwe raadsperiode wordt gebruikt om met raadsleden, griffiers en andere betrokken partijen het opleidingsaanbod verder uit te breiden, te verbeteren en toe te spitsen op dat wat ervaren en beginnende raadsleden nodig hebben voor hun raadswerk.

Voor meer informatie: info@raadsleden.nl en info@griffiers.nl