Nieuwe financiering gemeenten

DEN HAAG- Gemeenten zijn financieel gezien te afhankelijk van het Rijk. Daarom onderzoekt een commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan hoe de financiën van gemeenten vernieuwd kunnen worden.

Minister Plasterk van BZK en de staatssecretaris van Financiën gaan onderzoeken of en hoe een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied vorm en draagvlak zou kunnen krijgen. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Annemarie Jorritsma gaf in haar nieuwjaarsspeech aan dat de financieringsproblematiek van gemeenten breder is dan alleen het lokale belastinggebied. Gemeenten moeten bijvoorbeeld de nieuwe zorgtaken met een fors lager budget uitvoeren. Daarnaast lopen de geldstromen nog steeds vooral verticaal en dit maakt gemeenten afhankelijk van het Rijk. 'Het Rijk bepaalt hoever de geldkraan open staat of dicht. Dat zet gemeenten klem en het zet daarmee de lokale democratie klem', aldus Jorritsma.

Commissie

Om de gemeentelijke financieringsproblematiek te kunnen aanpakken, heeft de VNG de commissie Financiële ruimte voor gemeenten geïnstalleerd onder leiding van Alexander Rinnooy Kan. De commissie zal een analyse maken van de financieel-economische, demografische en bestuurlijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiën van gemeenten. Daarna zal de commissie kijken naar nieuwe mogelijkheden voor de inrichting van de financiën. De commissie richt zich hierbij op vier aandachtsgebieden: gemeentefonds, lokaal belastinggebied, sociaal domein en gemeenten en regio’s als economische motor. De commissie zal in juni advies uitbrengen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 12 januari 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu