Nieuwe manieren voor grip en controle op regio

Nieuwe manieren voor grip en controle op regio

Raadsleden kregen in het webinar over grip en controle op regionale samenwerking zicht op diverse nieuwe manieren om de democratische invloed op de regio en verbonden partijen te vergroten: raadsrapporteurs zoals in het Europees Parlement, online toegankelijkheid tot de algemeen bestuursvergaderingen in de regio, sturing vanuit eigenaarschap van regionale taken en verbonden partijen en nieuwe informatieprotocols.

Vooral het idee van het invoeren van een stelsel van raadsrapporteurs, zoals in het Europees Parlement, viel in positieve aarde bij de deelnemende raadsleden in het live-webinar van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: 75 procent vindt dat een goed idee om als raad beter te kunnen sturen op regionale afspraken.

Raadsrapporteur

Het stelsel van raadsrapporteurs is het webinar toegelicht door Europarlementarier Vera Tax, voormalig raadslid en ex-wethouder in Venlo. “Ik ken de frustratie dat het lastig is om als raadslid grip te krijgen op regionale samenwerking. De raadsrapporteur zou een goede basis kunnen zijn om in de regio meer invloed te krijgen”, betoogt Tax in het webinar. Het stelsel van raadsrapporteurs en schaduw-rapporteurs houdt in dat een raadslid namens een partijpolitieke groepering onderhandelingen voert met collega’s om te luisteren, te overleggen en te adviseren hoe en waarover meerderheidsafspraken als volksvertegenwoordiging gemaakt kunnen worden. Tax vindt dat nader onderzoek zinvol zou kunnen zijn en bepleit daarbij ook de mogelijkheid te onderzoeken dat 1 wethouder in alle gemeenteraden de bestuurlijke verdediging voert.

Online toegang AB-vergaderingen

Een mogelijke oplossing voor meer grip en controle van gemeenteraden op regionale afspraken en verbonden partijen die in het live-webinar van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden naar voren kwam is: het online toegankelijk maken van de vergaderingen van het algemeen bestuur van de regio zodat raadsleden overdag beter en sneller deze bestuursvergaderingen beter kunnen volgen. “Wij krijgen onvoldoende informatie. Wettelijk is de vergadering van het algemeen bestuur openbaar, maar vaak vinden de vergaderingen toch achter gesloten deuren plaats. Daarom is het belangrijk dat we raadsleden faciliteren, bijvoorbeeld door het online toegankelijk maken van deze regionale bestuursvergaderingen”, betoogt Nanda van Dooremalen, raadslid actief op regionale samenwerking in de Raadskring regio rivierenland.

Eigenaarschap

Cruciaal voor het creëren van meer en betere sturing op regionale samenwerking is dat raadsleden vanuit eigenaarschap naar regionale taken kijken. Te vaak benaderen raadsleden regionale taken als opdrachtgever. “Als hoogste bestuursorgaan is het belangrijk dat raadsleden niet alleen met eigen gemeente bezig zijn, maar vooral ook samen doelen stellen voor regionale taken”, betoogde Harry ter Braak, expert van WagenaarHoes op het gebied van sturing op regionale samenwerking.

Informatieprotocol

“Niet afwachten, maar zelf de regie pakken is het allerbelangrijkste”, zo luidde het advies van Steven de Vries, voormalig raadslid uit Utrecht. De Vries analyseerde afgelopen jaar de wijzen waarop in diverse regio’s raadsleden grip en controle proberen te krijgen en ontwikkelde een overzichtelijk informatieprotocol Meer informatie vindt u hier: Informatieprotocol.

Terugkijken

Het webinar over grip en controle door raadsleden op regionale samenwerking, onder leiding van raadslid Laurens van Voorst, is terug te kijken, klik hier of kijk het hieronder.

Meer informatie

De informatie die aan het slot van het webinar wordt genoemd vindt u hier: