Nieuwe module over de P&C-cyclus in leeromgeving

Nieuwe module over de P&C-cyclus in leeromgeving

De raad heeft het budgetrecht in de gemeente; dat houdt in dat de raad de bevoegdheid heeft om financiële middelen beschikbaar te stellen. Het doorgronden van deze cyclyus is een taaie klus voor nieuwe raadsleden. Daarom is er in de leeromgeving een nieuwe module hierover.

De module bestaat uit acht kennisclips over de planning & controlcyclus. In deze clips leggen experts uit wat planning en control is en waarom kennis over deze cyclys onmisbaar is om het budgetrecht als raad te kunnen uitoefenen. 

In deze infographic over de planning & controlcyclus staat wat de mogelijkheden voor raadsleden zijn om invloed uit te oefenen. 

De acht kennisclips zijn:

  1. Inleiding - rol van de raad
  2. Planning & Control Cyclus
  3. Inkomsten van de gemeente
  4. Uitgaven/programma begroting
  5. Schuifruimte in de begroting
  6. Bewust oordelen en vergelijken (Duisenberg methode)
  7. Op zoek naar financiele ruimte
  8. Moties en amendementen