Nieuwe module over timemanagement in leeromgeving

Nieuwe module over timemanagement in leeromgeving

Als raadslid heeft u het erg druk, maar is uw tijd schaars. U moet uw tijd en energie goed verdelen over uw baan, werk als raadslid en privé. De vraag is of u de juiste doelen stelt en of u een juiste richting geeft aan uw energie. De kennisclips over timemanagement bieden u handvatten hoe u de juiste tijd efficiënt en effectief kan gebruiken, het belang van concentratie en wat een actieve lichaamshouding voor u kan doen.

De metafoor van een ladekast staat centraal in de kennisclips; aan de hand van laden die u maar één keer kunt vullen met bezigheden, wordt uitgelegd hoe u deze moet vullen met bezigheden. Ja zeggen tegen het één betekent nee zeggen tegen iets anders. Door ervoor te kiezen om op werkbezoek te gaan met uw fractie zegt u automatisch nee tegen tijd doorbrengen met uw familie, bijlezen voor de raadsvergadering of het nemen van rust. Tijd is hierdoor niet alleen maar geld, maar ook leven. Door gebruik te maken van back-casting in plaats van enkel forecasting, is het ook goed om terug te kijken naar wat u heeft bereikt. Als u terugkijkt op een raadsperiode, moet u ook kijken naar de rol die u in de raad of fractie heeft gespeeld. Zo kan u uw doelen voor het heden bepalen en kunt u bepalen hoe u deze laden het beste kunt invullen.

Het tweede filmpje gaat in op het belang van concentratie. Ondanks dat de concentratie gaat om het kunnen focussen op één ding, is concentratie zelf tweeledig. Het bestaat uit focus en hoe u deze focus het langst kunt vasthouden. Het verschil zit in hoelang u deze focus kunt vasthouden, waar de kennisclip hier een aantal tips voor geeft. U kunt deze focus vasthouden door prikkels af te dekken, prikkels weg te nemen en 'jumping monkeys' te vermijden. De jumping monkeys zijn de gedachten die steeds opkomen op de verkeerde momenten van de dag, bijvoorbeeld tijdens een commissievergadering. Door deze gedachten op te schrijven voor na de vergadering kan uw concentratie weer worden verhoogd.

De laatste (korte) kennisclip uit de training timemanagement gaat over de actieve lichaamshouding. Dit heeft niet enkel invloed op anderen, maar ook op uw eigen gevoel. Door een actieve houding te nemen, wordt uw gevoel ook actiever en kunt u zich weer helemaal focussen op de raadsvergadering.

Digitale leeromgeving

U vindt de kennisclips over timemangement in de digitale leeromgeving. Hier vindt u ook andere modules, e-learnings en handreiking over alle onderwerpen waar de raad over gaat.