Nieuwe modules beschikbaar in digitale leeromgeving

Nieuwe modules beschikbaar in digitale leeromgeving

De raad heeft vele instrumenten ter beschikking om gebruik te maken van zijn positie als hoogste bestuursorgaan. Toch zijn veel raadsleden er nog niet van op de hoogte welke instrumenten dit allemaal zijn. Met de nieuwe Instrumentenwijzer in de digitale leeromgeving kunnen raadsleden gemakkelijk zien welke instrumenten er zoal zijn en hoe deze toegepast kunnen worden.

De raad stelt als vertegenwoordiging van de inwoners de kaders waarbinnen het college het beleid voor de gemeente maakt. De raad beschikt daarvoor zij over een aantal instrumenten. De module ‘instrumentenwijzer’ bestaat uit drie filmpjes die de instrumenten waarover raadsleden beschikken uiteenzetten.

Als eerste hebben raadsleden verschillende instrumenten die zij kunnen inzetten om de raad bepaalde besluiten te laten nemen. Afhankelijk van het beoogde soort besluit kiest u welk instrument u gaat toepassen. Zo zijn moties het best in te zetten om een oordeel te geven over het actuele beleid van het college. Als u de rest van de raad mee wilt krijgen met uw besluit, dan kan dat doormiddel van een initiatiefvoorstel. Mocht u een eerder verschil willen aanpassen dan kan dat middels een amendement. De module gaat verder in op wiens hulp je hiervoor kan inzetten.

Het tweede deel van de module gaat in op het agenderen en gaat in op de verschillende manieren waarop u dat als raadslid kan. Dit kan tijdens een raadsvergadering maar in het geval van spoed mag u de raad zelfs bijeen roepen. Dit kan ook doormiddel van interpellatie. Hierbij wordt er gevraagd om verdere inlichtingen aan het college.

Het laatste filmpje in de module wordt er ingegaan op hoe men informatie en toezeggingen kan krijgen. Hier worden drie manieren voor genoemd. Dit kan bijvoorbeeld door vragen te stellen aan ambtenaren, het vragen van ambtelijke bijstand, een schriftelijke vraag, met een vraag van toezegging of een rond de tafel gesprek.

Digitale leeromgeving

U vindt de Instrumentenwijzer in de digitale leeromgeving. Hier vindt u ook andere modules, e-learnings en handreiking over alle onderwerpen waar de raad over gaat.