Nieuwe online mogelijkheden voor transparantie raadsinformatie

Nieuwe online mogelijkheden voor transparantie raadsinformatie

De transparantie over wat de raad doet en besluit is van essentieel belang voor het aanzien van de raad naar inwoners. Dit heeft een flinke impuls gekregen met het openbaar maken van stukken in Raadsinformatiesystemen (RIS), maar informatie is hierin echter niet altijd eenvoudig te vinden of vergelijken. Dit verandert met de applicaties Open Raadsinformatie en WaarOverheid.

 Bekijk het Webinar Open Data in de leeromgeving

Open Raadsinformatie bundelt de raadsstukken van ruim 100 gemeenten op één plek en maakt het mogelijk om te zoeken naar bepaalde onderwerpen van meerdere gemeenten tegelijkertijd. Zo kunnen gebruikers zien hoe bijvoorbeeld buurgemeenten besloten hebben over ondermijning of het sociaal domein en dat vergelijken met de besluitvorming uit de eigen gemeente. Dit draagt bij aan de zichtbaarheid van onderwerpen en daarmee aan de transparantie en versterking van de lokale democratie. 

Deze documenten zijn beschikbaar als open data: gestandaardiseerd en herbruikbaar. Dit betekent dat apps, websites, media en andere partijen de informatie makkelijk en snel kunnen gebruiken en publiceren. Een applicatie die hiervan gebruik maakt is WaarOverheid. De applicatie gebruikt de data van Open Raadsinformatie om op de kaart van Nederland te laten zien waar bepaalde onderwerpen besproken worden. Dit doet de app op gemeentelijk niveau, maar het is ook mogelijk om per wijk of buurt te zien of erover gesproken wordt. Verder geeft het de mogelijkheid om per e-mail meldingen te krijgen als er gesproken wordt over jouw wijk of buurt. 

Opstellen van een standaard

De afgelopen tijd is de eerste stap gezet in het opstellen van een informatiemodel. Doel van dit informatiemodel is om de invoer van data te standaardiseren. Dit informatiemodel en een berichtstandaard zorgen ervoor dat er een vast format komt voor het openbaar stellen van raadsinformatie. Hiermee wordt raadsinformatie uitwisselbaar en vergelijkbaar. Hiermee wordt het nog gemakkelijker om besluitvorming uit meerdere gemeenten met elkaar te vergelijken. 

Meer informatie of deelnemen?

Ook met uw raadsstukken onderdeel worden van Open Raadsinformatie? Neem dan contact op met VNG Realisatie. Meer informatie is beschikbaar per mail of via 070-3738008.

Open Raadsinformatie is een initiatief van VNG Realisatie, Argu en Open State.