Nieuwe raad gaat over brandweer en rampenzorg

Nieuwe raad gaat over brandweer en rampenzorg

DEN HAAG – De nieuwe gemeenteraad stelt samen met het college het veiligheidsbeleid vast. Het gaat dan over de organisatie van de brandweer, de rampenbestrijding en de crisisbestrijding en de geneeskundige hulpverlening. Waar de prioriteiten per gemeente en deel van de gemeente ligt, bepaalt de gemeenteraad.

Als je als nieuwe raad over veiligheid bespreekt, is dat ongetwijfeld duidelijk waar je het over hebt. College en ambtelijke organisatie maken echter een onderscheid in vijf thema’s veiligheid:

  1. Veilige woon- en leefomgeving: veiligheid en leefbaarheid in de wijk. De focus ligt hier op criminaliteit, overlast en verloedering;
  2. Bedrijvigheid en veiligheid: veiligheid bij recreatieve en economische voorzieningen, zoals uitgaansgelegenheden, bedrijventerreinen en winkelcentra. De focus richt zich op criminaliteit, diefstal, inbraak en geweld;
  3. Jeugd en veiligheid: veiligheid die verband houdt met gedrag van de jeugd met focus op overlast- en probleemjongeren, alcoholgebruik en veilig naar school;
  4. Fysieke veiligheid: verkeersveiligheid, gevaarlijke stoffen, crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandveiligheid;
  5. Integriteit en veiligheid: maatschappelijke integriteit en stabiliteit van de samenleving. De focus ligt op: radicalisering en polarisatie, georganiseerde criminaliteit en ambtelijke en bestuurlijke integriteit.

Het veiligheidsbeleid dat zich richt op de brandweerzorg, de crisis- en rampenbestrijding gaat dus over fysieke veiligheid. Wil je daar als raadslid meer van weten, onthoud dan dat er een informatiepunt veiligheid is met een eigen website boordevol informatie. Dit informatiepunt heeft een nieuwe brochure met digitale pdf-versie uitgebracht waar alles overzichtelijk op een rijtje is gezet. Wil je meer weten over de taak en invloed van de gemeenteraad op fysieke veiligheid, zie:

http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/89/5106/kennispublicatie-taak-en-invloed-gemeenteraad-op-fysieke-veiligheid.html

Kennispartner

Het informatiepunt veiligheid (NIFV) is kennispartner van Raadslid.Nu en een van de deelnemende partijen aan de regiocongressen veiligheid die Raadslid.Nu komende zomer houdt. De bijeenkomsten vinden plaats – speciaal voor raadsleden – in Helmond, Haren (Gr.), Apeldoorn en Leidschendam-Voorburg. Meer informatie hou de website van Raadslid.Nu in de gaten en/of stuur een mail naar info@raadslid.nu

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 9 maart 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier