Nieuwe website Lokale Democratie In Beweging

Nieuwe website Lokale Democratie In Beweging

Raadsleden die op zoek zijn naar nieuwe vormen van het betrekken van burgers en informatie over praktijkvoorbeelden hoe burgers een grotere rol kunnen hebben in de lokale democratie is er een nieuwe website: www.lokaledemocratieinbeweging.nl

De website www.Lokaledemocratieinbeweging.nl biedt naast algemene informatie over bijvoorbeeld burgerjury en andere nieuwe vormen van overheidsparticipatie ook een overzicht van praktijkvoorbeelden, zoals G1000-achtige initiatieven in tal van gemeenten. Klik voor dat overzicht hier.

Van Brief van Vught tot D1000 in Apeldoorn

Lokale Democratie In Beweging is een initiatief van de vijf verenigingen van volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren uit de gemeente, te weten de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Nederlands Genootschap voor Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Vereniging van Griffiers en Vereniging van Gemeentesecretarissen. Ook VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken participeren in dit programma.

De basis voor dit programma is gelegd in de zogeheten Brief van Vught die je door hier te klikken kunt teruglezen.

De belangrijkste activiteit die binnenkort wordt gehouden is de D1000 op 1 juni in Apeldoorn. Aanmelden voor de D1000 kan door hier te klikken.