Nieuwe wet maakt sociaal domein beter controleerbaar voor raad

Nieuwe wet maakt sociaal domein beter controleerbaar voor raad

Voor veel raadsleden is het een doorn in het oog: grote kostenposten als de Wmo en de Jeugdwet zijn lastig te controleren. Dat wordt binnenkort gemakkelijker: de Eerste Kamer heeft gisteren een wet aangenomen die de financiële verantwoording hiervan standaardiseert.

De nieuwe wet is in eerste instantie bedoeld voor Wmo- en jeugdzorginstellingen. Deze hebben nu nog vaak met vele administratieve handelingen te maken. De nieuwe wet maakt het mogelijk de informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein te verplichten. Deze informatiestandaarden hebben betrekking op het standaard berichtenverkeer en de financiële verantwoording zoals de facturatie.

Doordat er één standaard komt, wordt het ook voor raadsleden gemakkelijker om inzicht te krijgen in de zorgkosten in het sociaal domein. De uitvoering van de zorgtaken gebeurt vaak binnen regionale samenwerkingsverbanden van vele zorgaanbieders en gemeenten. Aangezien deze partijen er vaak verschillende manieren van administratie op nahouden, kunnen raadsleden hun controlerende taak lastig uitvoeren.

Programma Ontregel de Zorg

De nieuwe wetgeving is onderdeel van het programma Ontregel de Zorg. Dit is een programma van het kabinet, gemeenten en zorgaanbieders samen om er voor te zorgen voor er minder tijd wordt besteed aan administratie en er meer tijd overblijft voor het daadwerkelijk leveren van zorg.