Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter

Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter

Beste raadsleden,

Allereerst wil ik alle raadsleden die zich met hart en ziel voor hun gemeenten inzetten een goed, gezond en gelukkig 2019 toewensen.

Het afgelopen jaar zijn er mooie successen behaald. Zo is bijvoorbeeld de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten verhoogd. Ik ben verheugd om te zien dat al onze inspanningen tot dit mooie resultaat hebben geleid. Laat dit een voorbode zijn van een succesvol 2019!

Ook is het een en ander veranderd. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de herindelingsverkiezingen in november zijn bijna de helft van de raadsleden nieuw begonnen. En voor het eerst zijn er meer dan dertig procent vrouwelijke raadsleden. Zo wordt de gemeenteraad steeds beter een afspiegeling van de samenleving. In 2019 ligt er daarom een belangrijke taak bij ons om alle nieuwelingen goed te ondersteunen en begeleiden.

Voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is 2019 het jaar van de ontwikkeling van raadsleden. Dit is het jaar dat kennishiaten bij raadsleden worden gevuld en de digitale ondersteuning wordt vergroot. De Digitale Leeromgeving is hét middel dat hierbij een cruciale rol gaat spelen. Het aanbod op deze Digitale Leeromgeving zal ook in 2019 weer worden uitgebreid en verbeterd. Dit om raadsleden zo goed mogelijk te ondersteunen in het opdoen en vinden van kennis, zodat zij hun werk met nog meer kunde kunnen doen.

Dit thema, het leren door raadsleden, staat centraal in 2019. In 2019 moet er meer tijd en geld worden gestoken in het makkelijker maken voor raadsleden om nieuwe kennis te vergaren. Ik, en met mij de hele Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, zal mij in 2019 voor de volle 100 procent inzetten om dit te bewerkstelligen.

Dit centrale thema van leren en ontwikkelen door raadsleden is een pijler van ons allerbelangrijkste doel: een sterke lokale democratie met een sterke gemeenteraad van en voor onze inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven.

Hoopvol gestemd met deze plannen, ben ik ervan overtuigd dat u als raadslid van 2019 een prachtig jaar gaat maken met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, dé belangenbehartiger van alle raadsleden in Nederland. Laten we hier met elkaar voor zorgen.

Bahreddine Belhaj, Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden