Nijmeegse lessen voor effectief raadswerk

Nijmeegse lessen voor effectief raadswerk

DEN HAAG – Over 302 dagen vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om de toekomstige raadsleden op weg te helpen en de huidige raadsleden een extra handvat te bieden, heeft Giselle Schellekens, raadslid in Nijmegen, een praktische handleiding opgesteld.

In haar handleiding gaat Schellekens vier fases langs die het raadswerk omvatten. Ook geeft ze enkele instrumenten die raadsleden tijdens deze fases in kunnen zetten.

Het probleem

Veel van het raadswerk begint met een probleem of een onwenselijke situatie. Om deze situaties snel te herkennen is het belangrijk dat je als raadslid goed in kaart brengt welke maatschappelijke organisaties er actief zijn binnen jouw portefeuille en hiermee in contact komt. Ook de media goed bijhouden draagt bij aan het herkennen van problemen binnen de gemeente. Het gaat dan vooral om de lokale media en Binnenlands Bestuur. Het is wel zaak om te bedenken hoe relevant een probleem is binnen de eigen portefeuille en partij.

Het probleem aanpakken

Wanneer een probleem is gesignaleerd en het past binnen de portefeuille en de partijrichting is het belangrijk om te kijken of het op gemeentelijk niveau opgelost kan worden. Het inschakelen van ambtenaren is hierbij een goede zet. Daarnaast is het belangrijk dat de oplossing ook uitvoerbaar en betaalbaar is voor de gemeente.

Het politieke middel

Als de eerste twee fases doorlopen zijn, moet er gekeken worden welk politiek instrument het probleem het best kan oplossen. Het kiezen van het instrument hangt af van de urgentie, het draagvlak en de tijdsdruk die bij het probleem speelt. Een overzicht van de instrumenten die vervolgens ingezet kunnen worden is te vinden in de instrumentenbank van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Maak het zichtbaar

Als laatste stap is het belangrijk goed te communiceren welke actie er ondernomen is. Behalve actief zijn op social media is het belangrijk om het probleem en de aangedragen oplossing regelmatig aan te kaarten. Bij slechts enkele schriftelijke vragen zal er niet veel veranderen, wel wanneer het regelmatig aangehaald wordt. Ook de maatschappelijke organisaties, die bij het in kaart brengen van het probleem naar voren kwamen, kunnen hier een rol bij spelen. Wanneer deze de actie steunen zorgt dit voor draagvlak en versterking van de boodschap en het bereik.

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft met de instrumentenbank een tool ontwikkeld waarmee de verschillende instrumenten van het raadswerk overzichtelijk zijn gemaakt. Ook de nieuwsbrief voor leden van Raadslid.Nu bevat informatie over hoe het raadswerk ingevuld kan worden en nieuwsberichten die nuttig kunnen zijn binnen de eigen portefeuille. Meer informatie over het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is te vinden via deze link.