Nog 4 dagen om raadslid te worden

DEN HAAG – Wie raadslid wil worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart heeft nog 4 dagen de tijd om zich te kandideren. Maandag 3 februari moet bij elke gemeente waar raadsverkiezingen worden gehouden de kandidatenlijst worden ingeleverd.

De kandidaten voor het grootste deel van de 9 duizend beschikbare raadszetels zijn in eigen partijkring al bekend. De afdelingen van landelijke politieke partijen en van bestaande lokale politieke partijen hebben de afgelopen weken en maanden hun kandidatenlijst opgesteld. Deze lijst moet uiterlijk a.s. maandag 3 februari tussen 9 en 17 uur op het gemeentehuis worden ingediend.

Een nieuwe lijst kan nog steeds
Burgers die in de komende vier jaren in hun gemeente als raadslid een bijdrage willen leveren, en nog niet op een kandidatenlijst staan hebben nog zeven dagen de tijd om zelf mee te doen. Wie zich na 3 februari 17 uur meldt, is te laat om raadslid te worden.

Wie vandaag nog niet op een kandidatenlijst van een lokale of landelijke groepering staat, kan in zijn of haar gemeente in de komende dagen nog altijd een kandidatenlijst samenstellen. Er moet dan wel aan een aantal eisen worden voldaan uit de Kieswet. Er moet een waarborgsom van 225 euro worden betaald. Ook moeten er minstens 20 ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd.

Blanco lijst
Een nieuwe kandidatenlijst die nu nog wordt gemaakt, krijgt op het stembiljet geen naam, maar een blanco naamsvermelding met een lijstnummer. Wie met de naam van een partij meedoet, had uiterlijk 23 december 2013 deze naam moeten melden.

Elke lokale politieke partij was hiertoe verplicht. Landelijke politieke partijen zijn dat niet verplicht. De naam van landelijke politieke partijen werkt, zoals dat heet, door. Wie dus a.s. maandag 3 februari namens bijvoorbeeld CDA, in zijn gemeente een kandidatenlijst indient, krijgt automatisch de naam van CDA op het stembiljet als vermelding.

Voor meer informatie over de kandidaatstelling, zie: https://www.kiesraad.nl/artikel/gr-kandidatenlijsten

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging?Aanmelden kan hier!