Nominaties KING Best Gejat Prijs

DEN HAAG - De gemeentelijke duo’s Bergen (N-H) & Almere, Zaanstad & Haarlem en Heusden & Gilze en Rijen zijn genomineerd voor de Best Gejat Prijs 2013. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het vierde KING Jaarcongres op 16 januari 2014 in de Brabanthallen in 's Hertogenbosch.

In totaal hebben negen duo’s  zich aangemeld voor de prijs. De jury  van de Best Gejat Prijs heeft drie duo’s genomineerd. De jury bestond uit Annet Bertram (gemeentesecretaris Den Haag), Jantine Kriens (VNG), René Paas (Divosa), Peter Otten (Raadslid.Nu), Edo de Haan (Wethoudersvereniging), Yvonne van Stiphout (VDP) en Tof Thissen (KING).

Bergen (N-H) en Almere

Bergen (N-H) jatte de Almeerse EigenKrachtWijzer (EKW): een hulpmiddel om vragen van inwoners over wonen, werken, welzijn en zorg van een helder antwoord te voorzien. De wijzer leidt tot informatie over instanties die ondersteuning kunnen bieden. Het uitgangspunt is de eigen kracht van cliënten en hun omgeving. Inmiddels hebben al zes gemeenten de EigenKrachtWijzer "gejat". Volgens de jury sluit de EKW goed aan bij de actualiteit en bij de drie decentralisaties. Bovendien is het idee goed toepasbaar, aangezien het al meerdere malen is ‘gejat’. 

Zaanstad en Haarlem


Eind 2010 startte Haarlem met BUUV: een buurtmarktplaats voor en door bewoners. Het gaat daarbij om diensten die bewoners vrijwillig voor elkaar kunnen doen, zoals koken, gezelschap, de hond uitlaten of een lift naar de dokter. In Haarlem vonden in drie jaar tijd ruim 10.000 matches plaats. De gemeente Zaanstad "jatte" als eerste dit idee van Haarlem. 
Volgens de jury is het concept van BUUV ‘krachtig geïmplementeerd en rijp voor een bredere toepassing’ en daarnaast ook ‘hartstikke vrolijk en aansprekend’.

 

Heusden en Gilze en Rijen


Heusden wil een bijstandsvrije gemeente worden. Daarom nam Heusden van Gilze en Rijen Talent2Work over. Het doel van Talent2Work is om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen. De burgemeester en wethouders gaan op pad om werkgevers over de streep te trekken. De gemeente faciliteert ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden. De jury vindt Talent2Work ‘een mooi voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid en nabijheid van het bestuur en van samenwerking met burgers, bedrijven en het ambtelijk apparaat’. Ook is het concept ‘eenvoudig en goed toepasbaar voor hergebruik’.Eervolle vermelding


Voor gemeente Epe en de Omgevingsdienst Veluwe en IJssel (OVIJ) is er een eervolle vermelding. Epe verleent omgevingsvergunningen binnen vier weken na de aanvraag, terwijl de wettelijk toegestane doorlooptijd acht weken is. Het werkproces is lean ingericht. De OVIJ nam deze lean werkwijze over.

Volgens de jury hebben Epe en de OVIJ vanuit dienstverleningsoogpunt knap werk geleverd. Ook zijn de behaalde voordelen zeer expliciet genoemd in tijd, geld en fte’s. Momenteel lopen er binnen de OVIJ nog pilots, waardoor de aanmelding nog niet in aanmerking komt voor de Best Gejat Prijs.