Nota Burgerparticipatie moet inspraak burgers  vereenvoudigen

Nota Burgerparticipatie moet inspraak burgers vereenvoudigen

Met de nieuwe Nota Burgerparticipatie hoopt de gemeenteraad in Almere de inspraak voor zijn burgers te vergemakkelijken en daardoor te vergroten. 

In de nota staat onder meer dat op een groot deel van de afdelingen van de gemeente een participatiespecialist zijn intrede zal doen. Dit zullen ambtenaren zijn, welke binding hebben met participatie en worden betrokken bij de diverse trajecten. Samen met een bewonersgroep gaan zij dan vervolgens een expertisecentrum vormen. Hier worden ervaringen uitgewisseld, waarna zij jaarlijks verslag zullen uitbrengen aan de gemeenteraad.

Invloed gemeenteraad
Niet alleen de inwoners willen meer invloed op het gebied van participatie. Ook de raad wil meer invloed. Daarom zullen wethouders in sommige gevallen een participatieplan aan de gemeenteraad moeten voorleggen. Dit wordt van kracht als het om een gemeentelijk, politiek of maatschappelijk gevoelig project gaat, waar de gemeenteraad akkoord mee moet gaan. Doordat het participatieproject aan de voorkant besproken gaat worden, kan er direct worden bijgestuurd en is de kans op een bevredigend participatieproject groter.

Meepraten 
Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie. 

Meer burgerparticipatie 
In deze serie van artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie zijn eerder verschenen:

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem.