Notubiz vernieuwt Politiek Archief-app

Notubiz vernieuwt Politiek Archief-app

NotuBiz heeft zijn Politiek Archief-app volledig vernieuwd. Vanaf nu heet de app Politiek Portaal publieksapplicatie. De app is een verzamelplatform van agenda’s en vergaderstukken uit de lokale politiek. 

Met de vernieuwde app van Notubiz kan de openbare politieke informatie van verschillende bestuurlijke eenheden, waaronder gemeenten, worden geraadpleegd via de iPad. Hiermee wordt deze informatie centraal en via mobiele weg ontsloten. 

De Politiek Portaal publieksapp is het gratis equivalent van NotuBox, een app van NotuBiz. Het verschil met NotuBox is dat de informatie in de Politiek Portaal publieksapp alleen is te raadplegen en niet kan worden aangepast. 

Nieuwe vormgeving

Nu NotuBiz al zijn diensten onderbrengt in één overzichtelijke omgeving, het Politiek Portaal, is besloten ook de Politiek Archief-app hierbij aan te laten sluiten. De app is daarom geheel opnieuw vormgegeven, met een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe kleur. 

Welke informatie kan een raadslid vinden in de nieuwe app?

Weten wat er besloten is rondom de aanleg van een zwembad in uw gemeente? Opzoeken waar het lokale waterschap zich de laatste tijd mee bezig heeft gehouden? De Politiek Portaal publieksapp geeft deze informatie op een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier weer en is hiermee de plek bij uitstek om te raadplegen. Ook kan men in korte tijd een zeer volledig beeld krijgen van wat er in de lokale politiek besproken wordt, doordat meerdere overheidsorganen binnen één app te benaderen zijn. De app vergroot hiermee de transparantie van de lokale politiek enorm.

De Politiek Archief-app wordt eind maart 2015 in de App Store vervangen door de Politiek Portaal publieksapp. U kunt de app vinden in de App Store, door deze op de iPad te openen en te zoeken op Politiek Portaal publieksapplicatie.

Notubiz is kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.