NRO 2021: Raadswerk is steeds meer vergaderwerk

NRO 2021: Raadswerk is steeds meer vergaderwerk

Raadsleden zijn een steeds groter deel van hun tijd als raadslid bezig met zogeheten bestuurlijke taken. In twee jaar tijd is dat gestegen van 64,4 procent naar 70 procent van de tijd die aan het raadswerk wordt besteed. De tijd beschikbaar voor volksvertegenwoordigende taken neemt af, een ontwikkeling die in 2017 is gestart. Raadsleden zijn gemiddelde 16,75 uur per week bezig met raadswerk en krijgen daarvoor gemiddeld een vergoeding van bijna 18 euro per uur.

Tekst gaat verder onder de video

Dit blijkt uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2021, dat zaterdag gepresenteerd wordt tijdens de online ALV en Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Drachten. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nijmeegse bureau Daadkracht. Het Nationaal Raadsledenonderzoek 2021 is het zevende gelijksoortige Nationaal Raadsledenonderzoek sinds de invoering van de dualisering in 2002.

Stadhuis

Gemiddeld besteden raadsleden in 2021 70 procent van hun tijd aan zogeheten bestuurlijke taken: vergaderingen en overleg in het gemeentehuis of in het stadhuis. Dat is in vergelijking met twee jaar geleden een forse stijging: toen besteedden raadsleden 64,4 procent van hun tijd aan vergaderingen en overleg in het gemeentehuis of stadhuis. Een kwart van hun tijd besteden raadsleden aan zogeheten volksvertegenwoordigende taken. De aanbeveling, die bij de invoering van de dualisering in 2002 werd gedaan, dat raadsleden de helft van hun tijd aan volksvertegenwoordigende zaken zouden moeten bezig houden, wordt daarmee nog steeds niet gehaald.

Klein en groot

Raadsleden uit de kleinste gemeenten besteden gemiddeld 15 uur per week aan raadswerk. Raadsleden in de grootste gemeenten besteden gemiddeld 21,6 uur per week aan het raadswerk. Nauwelijks de helft van de raadsleden geeft aan tevreden te zijn over de tijdsbesteding.

Meer informatie

Voor het volledige Nationaal Raadsledenonderzoek 2021 klik hier.