Nu beschikbaar: Stappenplan “Naar de nieuwe lokale Rekenkamer”

Nu beschikbaar: Stappenplan “Naar de nieuwe lokale Rekenkamer”

Vanaf heden beschikbaar: Stappenplan “Naar de nieuwe lokale Rekenkamer”. Het stappenplan helpt alle gemeenteraden om tot de nieuwe rekenkamer te komen en een sterke verbinding tussen raad en rekenkamer tot stand te brengen.

Met ingang van dit jaar werken raden en rekenkamers toe naar de nieuwe rekenkamer, zonder raadsleden. Dat betekent dat de lokale rekenkamer er anders uit gaat zien. Ook de rekenkamers zonder raadsleden zullen hun leden opnieuw moeten benoemen. 

Een goed moment om als raad na te denken over de invulling en daarbij behorende doelstellingen van de rekenkamer.

Het stappenplan

Hoe kom je als raad tot de nieuwe rekenkamer? Hoe moet de nieuwe rekenkamer er uit zien? En hoe zorg je voor een sterke band tussen raad en rekenkamer? Het overzichtelijke stappenplan en uitgebreide handreiking voorzien in een antwoord op al deze vragen. 

Ontvlechting

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werkte samen met de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies en de Vereniging van Griffiers aan dit stappenplan. De aanleiding voor de samenwerking van de drie verenigingen is om gemeenteraden, raadsleden, rekenkamers en griffiers te ondersteunen in het proces naar de vernieuwde rekenkamer.

Dit is nodig na het aannemen van de Wet Versterking decentrale rekenkamers, die per 1 januari 2023 van kracht is gegaan. Als gevolg daarvan mogen raadsleden per 1 januari 2024 geen onderdeel meer uitmaken van de rekenkamer.

De rekenkamer

De rekenkamer is een nuttige en noodzakelijke hulptroep van de gemeenteraad. Een goede band tussen raad en rekenkamer is daarom essentieel.

Bezoek de Rekenkameromgeving voor meer relevante informatie over dit onderwerp.