Ojanne Chang nieuwe voorzitter VNG-commissie Raadsleden en Griffiers

Ojanne Chang nieuwe voorzitter VNG-commissie Raadsleden en Griffiers

Ojanne Chang, raadslid uit Heerenveen en reeds lid van het VNG-bestuur, is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers. De voorzitter van de commissie is automatisch lid van het bestuur van de VNG. Chang vervangt, mits de ledenvergadering van de VNG instemt, voormalig raadslid Robbert Lievense, die sinds februari Eerste Kamerlid is.

Voor het voorzitterschap van de commissie Raadsleden & Griffiers hadden zich een vijftal raadsleden kandidaat gesteld, waaronder raadsleden uit de commissie Raadsleden & Griffiers. De verkiezingscommissie van de VNG geeft, zo blijkt, de voorkeur aan het zittende bestuurslid Chang om de vacante voorzitterspost van de commissie Raadsleden & Griffiers in te vullen.

Raadslid in bestuur

Sinds het vertrek van Robbert Lievense telt het VNG-bestuur twee in plaats van drie raadsleden, te weten Ojanne Chang en Sander van Alfen (raadslid in Buren). Er geen raadslid voorgedragen om het aantal raadsleden in het VNG-bestuur weer op drie te brengen.

Nieuw in commissie

Voor de twee andere vacatures in de commissie Raadsleden & Griffiers heeft de verkiezingscommissie ook twee kandidaten geselecteerd. Johnny Lukasse (raadslid in Goes) en Pieter Norder (griffier in Het Hogeland) zijn door de commissie van de VNG voorgedragen om de lege plekken in te nemen.

Selectieproces

Kandidaten zijn geselecteerd op basis van profielschetsen en persoonlijke motivatie. Maar ook geslacht, partijpolitieke samenstelling, gemeentegrootte, provincie en diversiteit speelden mee. De verkiezingscommissie van de VNG selecteert op basis van kwaliteit, maar houdt ook rekening met de regionale spreiding van bestuurs- en commissieleden van de VNG. Aanbevelingen voor kandidaten mogen worden uitgebracht door provinciale afdelingen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden brengt aanbevelingen uit voor raadsleden die de vereniging hebben geïnformeerd over hun kandidatuur.

Geen raadsleden

Er zijn 35 vacatures voor het bestuur van de VNG en de commissies van de VNG. Daarvoor hebben 175 kandidaten zich aangemeld, waaronder burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen. Voor de vacatures in de andere commissies van de VNG zijn geen raadsleden uitverkoren om een plek in te nemen.

 Tegenkandidaten

De ledenvergadering van de VNG op 26 juni maakt de definitieve beslissing. Tot 5 juni kunnen bij elke vacature tegenkandidaten worden gesteld.

Meer informatie

Voor de ledenbrief van de VNG, klik hier.