Ollongren opnieuw in gesprek met VNG over raadsvergoeding

Ollongren opnieuw in gesprek met VNG over raadsvergoeding

De vergoeding voor raadsleden in kleinere gemeenten moet structureel verhoogd worden. Daar waren minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer het over eens tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken. De Tweede Kamer riep de minister op om opnieuw in gesprek te gaan met de VNG. Minister Ollongren gaf aan ‘’de inzet van de Kamer te delen en het gesprek met de VNG af te willen ronden.''

De vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten staat niet in verhouding tot de werklast die waar zij mee moeten omgaan, zo klonken er geluiden uit de Tweede Kamer. De minister gaf aan al in gesprek te zijn met de VNG over een verhoging van de raadsvergoeding. Ze is van mening dat de bezuinigingen op de maximale uitkering voor burgemeesters en wethouders, van 6 naar 4 en uiteindelijk naar 3 jaar, voldoende ruimte creëert in het gemeentefonds om een structurele aanpassing te financieren.

Oproep tot gesprek VNG

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) riep de minister in een motie op om in overleg te treden met de VNG om een structurele oplossing te vinden voor het verhogen van de raadsvergoeding en hiervoor dekking te zoeken in het gemeentefonds. De motie werd mede ondertekend door het CDA, D66, VVD, SGP en GroenLinks. De minister was het eens met de inzet van de motie en heeft toegezegd de kamer voor het einde van het jaar te informeren over de voortgang.

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

‘’Dit is een duidelijk signaal vanuit de Kamer. Het is nu aan de minister en de VNG om snel afspraken te maken over de verhoging van de vergoeding  voor raadsleden uit kleine gemeenten,’’ aldus Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden sprak begin deze week zijn teleurstelling uit over het uitblijven van een structurele verhoging van de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten. De vereniging deed dit middels een brief aan de minister en Tweede Kamerleden. Meer informatie hierover vindt u hier: ‘Raadsleden worden aan het lijntje gehouden’. Tientallen raadsleden uit kleine gemeenten lieten blijken dat het de hoogste tijd is dat de vergoeding omhoog gaat.