Ombudsman: luister beter naar inwoners

Ombudsman: luister beter naar inwoners

Door te luisteren naar inwoners kan de overheid het vertrouwen van burgers terugwinnen, aldus de Nationale Ombudsman. Het is de plicht van de overheid om burgers op te zoeken, te luisteren en dan te doen wat nodig is. Ook raadsleden moeten burgers dus meer betrekken in besluitvorming. Dat beschrijft de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag van 2023, ‘Burgerperspectief: een manier van doen’.

De huidige ombudsman is Reinier van Zutphen, en hij helpt burgers als het misgaat tussen burger en overheid. De Ombudsman is daarom dus een belangrijke hulptroep van de gemeenteraad bij het controleren van de gemeente.

Laat inwoners meedoen

Burgers worden nog te vaak niet gehoord door gemeenten, provincies, Rijk en andere overheidsinstellingen. Inwoners zouden ook meer kansen moeten krijgen om invloed uit te oefenen op beslissingen en ontwikkelingen die hen rechtstreeks aangaan. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman. Vaak is het nog onduidelijk, zo blijkt uit dit jaarverslag, hoe burgers inspraak kunnen doen in besluitvorming, of wordt er weinig gedaan met input van burgers.

Wetten en regels

De overheid probeert problemen vaak op te lossen met meer wetten, regels en ingewikkelde processen. Maar uiteindelijk worden veel problemen van burgers hier niet mee opgelost. Burgers zijn gebaat bij een verandering in het gedrag van de overheid, niet bij meer systemen. Een voorbeeld dat de Ombudsman noemt is de vele veranderingen in de jeugdzorg, waarbij steeds nieuwe aanpassingen komen om eerdere problemen op te lossen, die vervolgens zelf weer voor nieuwe problemen zorgen. De problemen blijven bestaan en ondertussen worden kinderen en jongeren alsnog niet goed geholpen.

Ombudsman van gemeenten

De Nationale Ombudsman is ook de ombudsman in 269 van de 342 gemeenten (78%), en daarnaast bijna van alle gemeenschappelijke regelingen. Hij behandelt klachten die mensen hebben over de gemeente, maar helpt ook in het ondersteunen van gemeenten bij het verbeteren van hun klachtbehandeling. In 2023 heeft hij 3.944 klachten en vragen gekregen over lokale overheden. 313 van deze vragen/klachten gingen over gemeenschappelijke regelingen.

Meer informatie

Voor een samenvatting van het jaarverslag van 2023 van de ombudsman, klik hier.
Lees hier meer over de Ombudsman als hulptroep van de raad.