Ombudsman: Raad scherper letten op huisuitzettingen

Ombudsman: Raad scherper letten op huisuitzettingen

Raadsleden kunnen huisuitzettingen voorkomen door het college scherp te houden. Huisuitzettingen zijn vaak niet vastgelegd in lokale regelgeving en lokaal beleid. Lokale kennis is daarom belangrijk in het verwezenlijken van menswaardig beleid.

Uit het onderzoek van de nationale ombudsman blijkt dat de overheid te weinig doet om huisuitzettingen te voorkomen. Ook wordt er niet genoeg gelet op de dreiging van dakloosheid en de rechten van het kind. Een actieve raad kan het college controleren zodat hier goed beleid op wordt gemaakt.

Voorkomen

De nationale ombudsman concludeert dat huisuitzettingen nauwelijks verankerd zijn in lokale regelgeving en beleid. Hierdoor doet het niet altijd eer aan kinder- en mensenrechten. Het gaat dan voornamelijk over het voorkomen van huisuitzettingen en van dakloosheid nadat een huisuitzetting plaats heeft gevonden. Daarbij zijn er ook zorgen dat de overheid niet voor voldoende rechtsbescherming en toegankelijke informatie zorgt. De raad heeft een koersbepalende en controlerende rol en kan voor de dienstverlening van gemeente aan inwoners een belangrijke rol spelen. Door het college te vragen hoe het gesteld is met huisuitzettingen in jouw gemeente kan dit voor transparantie en verbetering van het proces zorgen. Ook kan zo lokaal beleid worden gemaakt, of worden aangescherpt.

Nationale ombudsman

De nationale ombudsman kan optreden wanneer burgers het oneens zijn met lokale uitvoering. Deze kan lokaal geschillen tussen overheid en burger oplossen. De nationale ombudsman vervult over het algemeen deze functie, maar in een kwart van de raden is deze lokaal belegd.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoek ‘als de overheid niet thuis geeft’? Klik dan hier

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werkt sinds 2022 samen met de Nationale Ombudsman om deze positie te versterk. Wil je meer weten over de ombudsman in de lokale politiek? Klik dan hier