Omgang met uitnodigingen? Lees nieuwe gedragscode

Omgang met uitnodigingen? Lees nieuwe gedragscode

Hoe ga je als raadslid om met uitnodigingen? Waar kun je wel of niet naar toe gaan zonder het verwijt van belangenverstrengeling te krijgen? Welke geschenken accepteer je en welke laat je beleefd aan je voorbijgaan? Lees het in de vernieuwde model gedragscode integriteit voor raadsleden en andere volksvertegenwoordigers.

De nieuwe modelgedragscode integriteit voor volksvertegenwoordigers is dezer dagen naar alle gemeenten verstuurd. De code zet ook op een rij hoe om te gaan met informatie en somt ook op hoe het zit met geheimhouding. Colleges mogen geheimhouding voorstellen, maar het is altijd de volksvertegenwoordiging die daarover beslist! Zo is het in de wet vastgelegd. Lees daarover paragraaf 3 van deze gedragscode waarin de wettelijke regels op een rij zijn gezet.

Raad verantwoordelijk voor bespreking integriteit en gedragscode 

De gedragscode is geen wettelijk documen, maar bevat wel tal van wettelijke regels die van toepassing zijn. De wijze waarop met integriteit voor volksvertegenwoordigers in de gemeente wordt omgegaan is een zaak van de gemeenteraad. In ieder geval worden er op voorstel van de burgemeester afspraken gemaakt over de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en de gedragscode in het bijzonder. Hetzelfde geldt voor de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit en de werkwijze die wordt gevolgd wanneer zich integriteitsschendingen voordoen.

De model gedragscode integriteit voor volksvertegenwoordigers kunt u door hier te klikken lezen.

Er is ook een model gedragscode integriteit voor bestuurders, die kunt u door hier te klikken lezen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is als belangenbehartiger van raadsleden bij het opstellen en formuleren van de gedragscode betrokken geweest. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarbij vooral gekeken naar de rol en de positie van raad en raadsleden.