Omgevingswet in huidige vorm onuitvoerbaar

Omgevingswet in huidige vorm onuitvoerbaar

Er dreigt chaos bij het vasthouden bij invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 omdat veel nog niet duidelijk is. Daarom moet de wet tot ten minste 1 januari 2023 worden uitgesteld. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden blijkt niet de enige te zijn die waarschuwt dat gemeenten en inwoners nog niet klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, sprak tijdens een hoorzitting in de Eerste Kamer over de Omgevingswet zijn zorgen uit omdat veel nog niet duidelijk is, zowel voor nieuwe gemeenteraden maar ook voor ambtenaren en inwoners. De uitvoering ligt bij de gemeente en om die taak goed uit te kunnen voeren zouden er extra financiële middelen moeten komen. Het doel moet niet zijn om de Omgevingswet zo snel mogelijk in te voeren. De wet zou pas in werking moeten treden wanneer een goede uitvoering ervan gegarandeerd kan worden. Bovendien valt de geplande invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 precies in de inwerkperiode van de nieuwe gemeenteraden, zo betoogde voorzitter Belhaj. 

Niet getest

Tijdens de hoorzitting bleek dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden niet de enige is die kritiek heeft op te snelle invoering van de Omgevingswet. Vertegenwoordigers van grote en kleine gemeenten maakten duidelijk dat het systeem van de Omgevingswet nog onvoldoende is getest op zijn betrouwbaarheid en zekerheid van gebruik door alle inwoners. Eerder had de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, zijn kanttekeningen al geplaatst en zich afgevraagd of alle systemen voor de Omgevingswet wel goed getest zijn op zekerheid en betrouwbaarheid.  

Meer informatie:

Positionpaper

Raadsleden vrezen chaos bij invoering Omgevingswet

Meer informatie over hoe om te gaan met de Omgevingswet is ook te vinden op de digitale leeromgeving voor raadsleden en voer zoekwoord Omgevingswet in.