Omgevingswet zet gemeenteraad voor het blok

Omgevingswet zet gemeenteraad voor het blok

“De timing voor het invoeren van de Omgevingswet is ongelukkig. Je hebt ofwel een raad die door zware ingrijpende besluiten te nemen over haar termijn heen gaat regeren. Of je zit met een nieuwe en onervaren raad die niet kan overzien wat voor besluiten ze neemt. Daar zitten gigantische consequenties aan vast voor de komende tien jaar. Dit is niet het proces wat we zouden moeten willen.”

Dit zegt voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een interview met online platform voor de lokale overheid gemeente.nu.

Nieuwe raadsleden worden volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden geconfronteerd met een erg ingewikkelde wet. “De Omgevingswet is zeer complex. Het is een constructie met oneindig veel dominostenen. Als je er een omgooit, kunnen er meer stenen omgaan. Er is een effect op planvorming, op milieuaspecten zoals geluid en zo ga zo maar door. Dus je moet als raadslid heel goed snappen wat de implicaties van deze nieuwe wet kunnen zijn. Ook de invoeringskosten voor gemeenten zullen verder stijgen”, aldus Belhaj, als deze kennis aan een nieuwe lichting raadsleden moet worden overgedragen. “Nog een jaar uitstel zal de implementatie voor gemeenten duurder maken.”

Kennis

De meeste raadsleden weten inmiddels wel wat de Omgevingswet behelst en wat er van hen verwacht wordt. “Die zeggen nu: we zien het wel. Niemand gelooft er nog echt in. De wet wordt immers telkens opnieuw uitgesteld en de raad zit nu toch bijna aan het eind van haar periode. Maar nu moet de raad ineens aan de bak. Zoiets kun je niet verwachten.”

Onder druk gezet

Raden worden volgens de Nederlandse Vereniging van Raadsleden door het kabinet en de VNG onder druk gezet. “Zelf doen ze al heel erg lang over deze wet. Recent kwam het weer tot het zoveelste uitstel. Dat is nu al drie keer gebeurd. En opeens is het is aan de lokale politiek om onder stoom en kokend water de problemen op te lossen.”

Niet haalbaar

Volgens Belhaj is de termijn waarbinnen de raad de minimaal noodzakelijke besluiten moeten nemen, bovendien niet haalbaar. “De ambtenaren die ik spreek, zeggen duidelijk dat de ICT-systemen waar de besluitvorming moet landen, niet werken. Dus de ICT is er niet klaar voor en de ambtenaren zelf ook niet. Daarom behoor je dit soort besluiten gewoon helemaal niet te nemen op dit moment. De raden zijn nu niet in staat dit te doen. Terwijl de raad de instantie is die deze wet moet gaan uitvoeren. Maar zo krijgen we niet eens de kans dit serieus te gaan doen. Ik ben bang dat dit voor gemeenten hele schadelijke gevolgen gaat hebben.”

Meer informatie

Het hele interview is te lezen op Gemeente.nu

Meer info over Omgevingswet in de digitale leeromgeving.