Ondermijning gemeenteraad vraagt om actie minister

Ondermijning gemeenteraad vraagt om actie minister

Ondermijning ligt nog altijd op de loer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Minister Ollongren sprak haar zorgen hierover uit tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken. Zij gaf hier tevens aan dat zij aan de slag gaat om infiltratie in het lokale bestuur te bestrijden.

De minister meldde graag in gesprek te gaan: ‘’Ik wil heel graag met de lokale bestuurders bekijken hoe wij hen kunnen toerusten en hoe wij hen kunnen helpen om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld kan heel ernstige gevolgen hebben voor de integriteit van het bestuur.’’

Om de ondermijning te bestrijden gaat zij onder andere samen met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de slag met een ondermijningswet en een ondermijningsfonds. Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noemde minister Ollongren ook als mogelijk instrument om de ondermijning aan te pakken.

Raadsleden bevattelijk voor ondermijning

Onlangs bleek uit onderzoek van Pro Facto dat 8 % van de raadsleden aangeeft wel eens bedreigd te zijn. Dit is lager dan bij burgemeesters (24 %), wethouders (11 %) en ambtenaren (12 %). Desondanks zijn raadsleden volgens burgemeesters, wethouders en ambtenaren wel het meest bevattelijk voor ondermijning.

Workshops voor raadsleden

Als u wilt weten hoe te handelen bij ondermijning, integriteitskwesties of agressie bent u van harte welkom bij onze bijeenkomst in Almelo op 1 december. Tijdens deze bijeenkomst zullen er verschillende workshops plaatsvinden. De workshops worden verzorgd door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum en de Dienst Justitiële Inrichtingen. De plekken bij deze workshops zijn beperkt dus meld u snel aan! Meer informatie over deze bijeenkomst en het aanmelden vindt u via deze link.