Ondermijning van bestuur en samenleving is overal, vooral buiten de grote stad

NOORDWIJK – Ondermijnende activiteiten van de georganiseerde criminaliteit is overal, maar komt misschien wel vaker voor buiten de grote stad. ‘De gemeenteraad moet goed nadenken als zich een weldoener meldt. Er is behoefte om crimineel geld te investeren. Ondermijning is minder risicovol maar vreet uiteindelijk wel aan de wortel van de democratie. Men koopt macht’, waarschuwde Rob Kool, het Haagse hoofd RIEC tijdens een bijeenkomst van Raadslid.Nu in Noordwijk over integriteit en belangenverstrengeling.

Beïnvloeding vanuit de georganiseerde criminaliteit, bijvoorbeeld uit hennepteelt, heeft vooral zachte, onzichtbare kanten. Het landelijke hoofd LIEC waarschuwde vooral voor de zachte kant van beïnvloeding van samenleving en bestuur. ‘Crimineel geld zoekt goede doelen en zit soms dik in sportverenigingen. Er zijn voorbeelden waar maneges gebouwd en gefinancierd zijn uit crimineel geld waar gehandicapte kinderen vervolgens gratis mogen sporten’, aldus Karel Schuurman, de hoogste baas van het Landelijk Inspectie- en Expertisecentrum (http://www.riec.nl/liec).

Ondermijnende criminaliteit is minder risicovol

‘Er is vanuit de georganiseerde criminaliteit behoefte om geld te investeren. In onze regio hebben we onderzocht wat de omzet is vanuit hennep in vastgoed: 350 miljoen euro. De winstmarges zijn 80 tot 85 procent. Vaak is het heel goed voor de lokale economie, maar je haalt ook veel zwart geld binnen. Weet ook dat woninginbraken en straatroven veel risicovoller zijn, want zichtbaarder terwijl ondermijnende criminaliteit minder risicovol is want onzichtbaarder’, aldus het Haagse hoofd van het RIEC.

Motorbendes investeren in bejaardenhuizen 

‘In Zweden hebben criminele motorbendes bejaardenhuizen gebouwd. Pas op wanneer criminele motorbendes ineens investeren in tehuizen voor verslaafde jongeren’, waarschuwde het hoofd LIEC.

Tips en adviezen tegen ondermijning

Een van de instrumenten om tegen ondermijning op te treden, zijn Bibob-procedures waarbij in kaart wordt gebracht bijvoorbeeld bij de aanschaf en investering in horecapanden waar het geld vandaan komt.

Een andere mogelijkheid is om lokaal overleg te organiseren zodat onder leiding van de gemeente dat in kaart wordt gebracht wat de omvang van ondermijning is. De gemeenteraad van Breda heeft vorige week nog het bestuur opgeroepen om via een onderzoek de omvang.

Ook kan helpen om een soort commissie ‘stiekem’ op te richten van fractievoorzitters uit de raad die overleggen met de burgemeester, die verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid. ‘Belangrijk is om eensgezind op te treden als raad, ook richting de burgemeester. Als de burgemeester optreedt, is het belangrijk dat de raad achter hem staat. Het helpt daarbij als je vooraf met elkaar hebt dichtgetimmerd hoe je met dit soort onderwerpen en vragen omgaat’, aldus het hoofd LIEC.

Bibob-toets helpt tegen investerende criminelen

Wanneer het gaat om nieuwe (bouw)projecten in de gemeente waar geld in wordt gestoken, is het verstandig wanneer de raad er zich van vergewist wie is de persoon die investeert, wat is zijn belang om te investeren en klopt zijn verhaal. ‘Je kunt al beginnen met googelen om de eerste informatie daarover te achterhalen. Realiseer je ook dat er criminelen zijn die informeren of een gemeente een Bibob-toets toepast. Wanneer dat gebeurt, gaan ze naar de buurgemeente en vragen ze hetzelfde. Als daar geen Bibob-toets wordt toegepast, weten ze genoeg en gaan ze investeren.’

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 23 juni 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu