Ondermijning vraagt bewustzijn gemeenteraad

Ondermijning vraagt bewustzijn gemeenteraad

DEN HAAG – Ondermijning en georganiseerde criminaliteit kan in elke gemeente voorkomen, en vraagt dus om blijvende aandacht van de gemeenteraad. Dat is een van de tips van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om als raad grip te krijgen op het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Het CCV geef in hun nieuwste bundel ‘Focus op veiligheid’ tips aan gemeenteraden waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op het veiligheidsbeleid in de gemeente. Ook de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning valt hieronder. Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer mogelijkheden om deze problemen aan te pakken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de Wet Bibob en maatregelen op bestuurlijk niveau.

Rol van de raad

De gemeenteraad kan de burgemeester bijvoorbeeld vragen of deze voldoende zicht heeft op de mogelijke problemen binnen de gemeente en wat hier nu mee gebeurt. De raad kan ook vragen stellen over de samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit zoals de buurgemeenten, politie, Openbaar Ministerie of de Belastingdienst. Ook de interne samenwerking binnen de gemeente verdient aandacht van de raad. Medewerkers van toezicht en handhaving of het sociaal domein kunnen belangrijke tipgevers zijn en het probleem bij de bron aanpakken.

Meer informatie

Het CCV geeft in de bundel ‘’Focus op Veiligheid’’ tips aan gemeenteraden waarmee ze de grip op het veiligheidsbeleid kunnen verbeteren. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behandelt de verschillende onderwerpen uit de bundel in een reeks artikelen. Dit is het vijfde artikel in de reeks. Voorgaande artikelen zijn hier te vinden: