Ondersteuning bij online vergaderen en besluiten

Ondersteuning bij online vergaderen en besluiten

Nu de spoedwet rondom digitaal vergaderen en besluitvormen ook in de Eerste Kamer is aangenomen kunnen gemeenteraden zich op gaan maken voor digitale vergaderingen en digitale besluitvorming. Om raadsleden hierbij te ondersteunen organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op vrijdag 10 april een webinar.

Veel gemeenteraden hebben de afgelopen tijd geëxperimenteerd met het digitaal vergaderen. Nu de spoedwet rondom digitale vergadering en besluitvorming in de Eerste Kamer is aangenomen staat raden niets meer in de weg om ook digitale besluitvorming mogelijk te maken. Digitaal vergaderen is echter voor veel raadsleden ook nieuw. Wat heb je nodig om digitaal te vergaderen? Hoe presenteer je jezelf en hoe kan je een motie of amendement indienen? Dit zijn enkele vragen die bij raadsleden leven.

Om raadsleden hierbij te ondersteunen organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in samenwerking met het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie een webinar op vrijdag 10 april om 15:00. Wij beseffen dat dit op Goede Vrijdag plaatsvindt. Gezien de actualiteit is er toch voor gekozen het webinar op deze dag te laten plaatsvinden. Vragen kunnen vooraf gesteld worden bij aanmelding, maar is ook mogelijk tijdens het webinar. Aanmelden voor het webinar kan hier: webinar online vergaderen en besluiten door raadsleden.

Overige webinars

Het webinar voor raadsleden is het derde webinar met betrekking tot digitaal vergaderen en besluitvormen en de betreffende spoedwet. Op 3 april vond een eerste webinar plaats met de titel ‘de lokale democratie en het Coronavirus’ lag het accent op de techniek. Op vrijdag 10 april om 11.00 uur ’s ochtends is er een webinar Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming (Spoedwet). Hierin gaan experts van het ministerie van BZK en van de VNG in op de juridische aspecten van de Spoedwet en de mogelijkheden die deze voor raden, staten en waterschappen biedt.