Ondersteuningsteam in gesprek met de raad over weerbaarheid

Ondersteuningsteam in gesprek met de raad over weerbaarheid

Om een sterke raad te zijn, dient een raad ook weerbaar te zijn. Daarvoor is het belangrijk hoe raadsleden individueel en collectief omgaan met agressie, intimidatie en verbaal en non-verbaal geweld. Wat daarbij helpt is om als raadsleden met elkaar het gesprek daarover te voeren en ervaringen te delen.

Om dat soort gesprekken te voeren, is het belangrijk dat de raad daarvoor ruimte in zijn agenda maakt. En om het gesprek te bevorderen en het bewustzijn over het belang van een weerbare raad te vergroten, gaat het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur het land in.. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vormt samen met de Wethoudersvereniging, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en Statenlid.nu het Ondersteuningsteam. Het gesprek over een weerbare raad en lokaal bestuur is belangrijk omdat het functioneren van de lokale democratie staat of valt met de mate waarin politieke ambtsdragers (of hun familieleden) worden bedreigd en vrij zijn om hun rol in de lokale democratie te vervullen.

Griffier

Het Ondersteuningsteam wil eerst het gesprek voeren met de griffier en/of burgemeester over wat er al in uw gemeente is geregeld om de raad weerbaar te maken. Daarna wil het Ondersteuningsteam het gesprek voeren met de raad – en indien wenselijk ook met leden van het college – over hoe er wordt omgegaan met bedreiging en intimidatie.

Ronde

De eerste gesprekken in deze serie hebben reeds plaatsgevonden. Griffiers en burgemeesters uit de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zijn al aangeschreven voor het maken van afspraken. Noord-Holland volgt binnenkort, en daarna de gemeenten uit de andere provincies.

Weerbaarheid

De bewustwordingsgesprekken met gemeenteraden vinden plaats vanuit het programma van minister Hanke Bruins Slot om te werken aan het vergroten van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers tegen agressie, intimidatie en geweld. Het programma richt zich op raadsleden, Statenleden, wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en Commissarissen van de Koning.

Meer informatie

Voor informatie over het Ondersteuningsteam klik hier.

Wie de factsheet 9-stappenplan Melding en aangifte voor politieke ambtsdragers wil lezen of downloaden klik hier.