U bent hier

Ondersteuningsteam voor gevallen van intimidatie, bedreiging of agressie

Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt? Of hebt u vragen rondom uw beveiliging of rechtshulp? Hebt u behoefte aan nazorg, voor uzelf en/of uw gezin?

Om u bij deze vraagstukken te helpen, is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OT) ingericht. Raadsleden, wethouders en burgemeesters die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen hier terecht. Het Ondersteuningsteam geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in deze gevallen een vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet kunnen of soms moeten worden. 

Het Ondersteuningsteam is een aanvulling op de ondersteuning die de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, de Commissarissen van de Koning en politieke partijen vanuit hun rol bieden. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur biedt een breed en snel in te schakelen netwerk van vakgenoten, experts en ervaringsdeskundigen.

Hoe werkt het?

U kunt vertrouwelijk contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen van het Ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit vertrouwenspersonen van de beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Deze contactpersoon denkt met u mee, adviseert en schakelt waar nodig netwerkpartners in. Dit netwerk van vak-/ambtsgenoten en ervaringsdeskundigen in de regio is beschikbaar voor snelle, praktische adviezen. Ook kunnen experts op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging, rechtshulp en nazorg worden ingeschakeld. 

Vertrouwenspersonen namens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Henk Bouwmans
Henk.bouwmans@raadsleden.nl
070-373 8119

 

Bovenstaande contact van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kunt u bereiken tijdens kantooruren. Daarnaast kunt u 24 uur per dag contact opnemen met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur via 070-3738314. U komt dan in contact met een van de vertrouwenspersonen van het Ondersteuningsteam. 

Ambassadeurs

Aanvullend op het Ondersteuningsteam werkt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan een netwerk van ambassadeurs die overal in het land signalen van agressie en bedreiging tegen raadsleden verzamelt en betrokken kan worden bij de nazorg van raadsleden die hiermee te maken hebben gehad. Wilt u zich beschikbaar stellen als ambassadeur, neem dan contact op met het bureau (info@raadsleden.nl).

Aangifte, melding en schade

Wanneer u te maken krijgt met bedreiging, agressie of intimidatie is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Op die manier kunt u bijvoorbeeld geleden schade vergoed krijgen. Het is ook mogelijk om een melding bij de politie te maken. Dit gebeurt als het betreffende incident geen strafbaar feit oplevert. Wanneer de politie het incident registreert, kan deze informatie in de toekomst mogelijk bruikbaar zijn bij een nieuwe zaak tegen dezelfde dader.