Onderzoek Daadkracht naar tijdsbesteding raadsleden

Onderzoek Daadkracht naar tijdsbesteding raadsleden

Raadsleden ontvangen ten opzichte van 2009 veertien procent meer aan vergoedingen, maar zijn in de afgelopen drie jaar twintig procent meer uren gaan besteden aan het raadswerk. De vergoeding per uur is daardoor lager geworden. Desondanks is de tevredenheid over het raadswerk gegroeid. De circa 9300 raadsleden in ons land ontvangen in 2012 in totaal 103,9 miljoen euro aan vergoedingen.

Dit blijkt uit het derde Nationale Raadsleden onderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht. Aan het onderzoek namen 2.480 raadsleden deel. Het onderzoek werd eerder in 2007 en in 2009 gehouden.

Het merendeel van de beschikbare tijd voor het raadswerk gaat, volgens het onderzoek, op aan bestuurlijke activiteiten. Deze activiteiten nemen tweederde van de tijd in beslag. Aan volksvertegenwoordigende activiteiten wordt nog geen dertig procent besteed. Raadsleden besteden vanaf 2009 meer tijd aan internet en aan het lezen van stukken. Ten opzichte van 2009 gaat zeventig procent meer tijd zitten in internetactiviteiten. De tijd die raadsleden besteden aan het lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten is in de afgelopen drie jaar met 32 procent gestegen.

Het gemiddelde uurtarief dat raadsleden ontvangen, varieert van 4,58 euro in de kleinste gemeenten tot 17,58 euro voor raadsleden in gemeenten van 150.000 tot 375.000 inwoners. Gemiddeld ontvangen raadsleden een vergoeding van 13,04 euro per uur, die is 0,46 euro per uur minder dan in 2009.

Uit het onderzoek komt naar voren dat raadsleden gemiddeld 16,76 uur per week aan het raadswerk besteden, een stijging van ruim twintig procent ten opzichte van 2009. Ondanks de toegenomen tijdsbesteding is de tevredenheid onder raadsleden over de tijdsbesteding en werkzaamheden toegenomen. In 2012 is bijna zestig procent van de raadsleden tevreden over het totaal aantal uur dat het raadswerk vraagt. Dat is een stijging van ruim tien procent. Ook over de verdeling van tijd over de verschillende werkzaamheden zijn in 2012 meer raadsleden tevreden dan in 2009.

Ruim zeventig procent van de raadsleden heeft ook een betaalde baan en/of volgt een opleiding. Naarmate een gemeente groter is, zijn meer raadsleden van mening dat het raadswerk als fulltime functie kan worden ingevuld. In gemeenten met meer dan 50.000 inwoners vindt een meerderheid van de raadsleden dat het raadswerk een fulltime functie zou moeten worden.

Het Nationale Raadsledenonderzoek 2012 wordt gezamenlijk met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgebracht. Het wordt tijdens het Jaarcongres van op zaterdag 22 september aangeboden aan minister Liesbeth Spies, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het jaarcongres vindt die dag plaats in het bekende theater Spant! in Bussum.