Onderzoek gemeentelijk griffiersambt

Onderzoek gemeentelijk griffiersambt

Raadsleden die deel uitmaken van een werkgeverscommissie wordt gevraagd deel te nemen aan een onderzoek naar het griffiersambt. In opdracht van de Vereniging van Griffiers en in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voeren Tilburg University en de Radboud Universiteit een onderzoek uit naar het ambt van griffier.

Doel van het onderzoek is te komen tot een beschrijving en verklaring van de invulling die raadsgriffiers aan hun vak geven. Het onderzoek zal een adequaat beeld geven van het feitelijke werk van de griffiers, maar ook van opvattingen over en invloeden op dat werk. De resultaten ervan zijn input voor het verder verbeteren van de ondersteuning van gemeenteraden en als onderbouwing voor functieomschrijvingen, professionaliseringsbeleid en loopbaanontwikkeling van griffiers. Het is dus niet alleen van griffiers, maar ook voor de mensen die met hen te maken hebben.

Omgeving griffier

De onderzoekers vinden het van groot belang dat de omgeving van de griffier deelneemt aan de enquête. Onder de omgeving verstaan de onderzoekers: de leden van de werkgeverscommissie van de griffie, de burgemeester en de gemeentesecretaris. Raadsleden die deel uitmaken van een werkgeverscommissie zullen binnenkort via de griffier van hun eigen gemeente worden verzocht de vragenlijst digitaal in te vullen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden beveelt de enquête van harte aan. De raadsgriffier is een van de belangrijkste ondersteunende functies voor het functioneren van de gemeenteraad. De griffier is met de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 ingevoerd. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden beschouwt de huidige enquête en onderzoek naar de positie van de griffier als een belangrijke bijdrage in de rol en positie van de griffier voor de raad anno 2016.