Onderzoek naar tussentijds vertrek raadsleden

Raadslid.nu start een onderzoek naar de omvang en de reden van het tussentijds vertrek van lokale volksvertegenwoordigers. In toenemende mate zouden raadsleden de termijn van vier jaar niet vol maken.

Voorzitter Peter Otten, zelf raadslid in de gemeente Zeist, ziet een verarming ontstaan aan de basis van onze democratische stelsel als deze trend zich doorzet. Aanleiding om aan de bel te trekken is het bericht dat in de provincie Zeeland in de afgelopen twee jaar al 32 raadsleden zijn opgestapt. Dat is ruim elf procent van het totale aantal, zo blijkt uit een inventarisatie van de Provinciale Zeeuwse Courant. Het aantal opstappers is daarmee al veel groter dan in de gehele voorgaande raadsperiode toen 21 raadsleden er voortijdig de brui aan gaven. Raadslid.nu wil weten of ook in andere provincies een soortgelijke ontwikkeling valt te bespeuren. Zij zullen de kwestie dan ook aankaarten op het landelijke jaarcongres van de vereniging op zaterdag 22 september in Bussum.

Otten ziet in toenemende mate situaties ontstaan waar het raadswerk niet langer kan worden gecombineerd met baan, bedrijf en gezin. “Ik kan het niet helemaal met harde cijfers ondersteunen, maar heb sterk het vermoeden dat de toegenomen werkdruk de reden is. Als je googelt op ‘nieuw raadslid’ krijg je pagina’s vol te zien met berichten over raadsleden die tussentijds instappen, omdat hun voorganger er de brui er aan heeft gegeven.”

Tijdens het jaarcongres van de vereniging komen ook de dreigende bezuinigen op het openbaar bestuur aan de orde. In de vorm van een manifest zal aandacht gevraagd worden voor de mogelijke negatieve gevolgen van het voorstel tot vermindering van het aantal raadsleden. Volgens voorzitter Peter Otten is het tijd om de positie van lokale volksvertegenwoordigers te bezien in het licht van de steeds groter wordende belang van gemeenten als ‘eerste’ overheid.

Raadsleden krijgen steeds meer beleidsvelden te behartigen, meer verantwoordelijkheid en de werkdruk neemt toe. Er is volgens Otten sprake van veel dynamiek. “Raadsleden hebben te maken met drie krachtenvelden: de decentralisatie van rijkstaken en provincies naar de gemeenten, de bezuinigingen en als derde zien we ook nog eens dat de lokale bevolking steeds veeleisender en kritischer wordt. Dat vraagt om een sterke en competente raad.”

Minder raadsleden levert, volgens Otten, nauwelijks geld op: ze leveren namelijk veel werk in hun vrije tijd en krijgen daar in de meeste gevallen een bescheiden vergoeding voor. Zeeland ziet hij als een duidelijk signaal dat het niet goed gaat. “We willen zien te voorkomen dat we straks met de verkiezingen van 2014 in aantocht de noodklok moeten luiden. Gemeenten staan aan de basis van ons democratisch stelsel. Voldoende raadsleden en continuïteit in het raadswerk zijn belangrijke peilers”, benadrukt Otten.

Raadslid.nu is belangenvertegenwoordiger van de ruim 9.000 raadsleden in ons land. Peter Otten wijst erop dat de vereniging vanzelfsprekend een gesprekspartner zou moeten zijn bij discussies over de omvang van de gemeenteraden. “Als landelijke vereniging voor raadsleden zitten wij ook bij de minister aan tafel als het gaat om de arbeidsvoorwaarden voor politieke ambtsdragers. Over onze rol bij de besluitvorming over de bezuinigingsvoorstellen willen wij ons op het congres van zaterdag 22 september duidelijk uitspreken en een dringende boodschap afgeven aan de kabinetsformateur”, aldus Otten.