Online agressie? Praat er over met elkaar in de raad

Online agressie? Praat er over met elkaar in de raad

Je hart luchten is volgens volksvertegenwoordiger Harold van de Velde essentieel wanneer je te maken hebt gehad met online agressie en intimidatie. Bovendien is het absoluut zinvol om er een paar keer per jaar in de vergadering met elkaar als volksvertegenwoordigers over te spreken.

‘Te vaak denken we dat je er maar tegen moet kunnen, dat je anders een zwakkeling bent. Het moet allemaal kunnen, er is tenslotte vrijheid van meningsuiting. Deleten en doorgaan. Maar ondertussen worden volksvertegenwoordigers afgebroken. Als je partner thuis bevend op de bank zit, omdat jíj statenlid bent, dan is het werkplezier gauw verdwenen. Waarom zou je je dan nog inzetten, want voor het geld hoef je het sowieso niet te doen’, vertelt het Zeeuwse Statenlid Harold van de Velde in een vraaggesprek in de reeks over wat (online) agressie en intimidatie doet met provinciale volksvertegenwoordigers.

Je hart luchten

Spreek je uit, is het credo van Van de Velde. ‘Alle uitlatingen die iets met je doen, gaan een grens over. Of het nou geschreven is, gezegd of gedaan. Blijf er zelf niet mee zitten, maar bespreek het met anderen. Want ook al denk je dat het niets met je doet, onbewust gebeurt er iets. Een volgende keer en nog een volgende keer stapelt het zich op, totdat je met een burn-out thuiszit.’

Aangifte

Zelf deelde hij zijn ervaringen met zijn fractie en met StatenlidNu, de zustervereniging van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als belangenbehartiger voor volksvertegenwoordigers. ‘Ik heb met hen gekeken of ik aangifte kon doen, maar nog meer dan dat is het een kwestie van je hart luchten. Ik heb het een plekje kunnen geven door erover te praten. Er zijn vele manieren om je hart te luchten: ga naar de griffier, de Commissaris van de Koning, een fractielid, of het ondersteuningsteam weerbaar bestuur. Blijf er in ieder geval niet meer rondlopen.’

Gesprekstechnieken

Omgaan met boze burgers is sowieso een thema dat meer aandacht verdient. ‘De laatste jaren is er in de Provinciale Staten veel aandacht geweest voor integriteit, maar over agressie en intimidatie ging het nooit. Het is goed om het onderwerp een paar keer per jaar op de agenda te zetten in de provincie’, aldus Van de Velde die voorzitter is van StatenlidNu en na uitspraken op televisie tijdens de stikstofcrisis in de zomer van 2022 een mailbox vol intimiderende en bedreigende boodschappen aantrof.

Meer informatie

Het interview met Harold van de Velde verschijnt in een reeks vraaggesprekken met provinciale volksvertegenwoordigers. Klik hier voor het interview: Spreek je uit tegen agressie en intimidatie.

Een derde deel van de raadsleden durft uit angst voor intimidaties op sociale media niet vrijuit te spreken.

Voor raadsleden die te maken hebben met intimidatie en bedreigingen is er het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur.