‘Online haat van collega-politici komt extra hard aan’

‘Online haat van collega-politici komt extra hard aan’

Online haat en bedreigingen zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Met name vrouwelijke raadsleden en politieke ambtsdragers met migrantenachtegrond hebben online vaker en indringender te maken met online haat. Dat heeft grote impact op de eigen persoonlijke omgeving, met name moeders en echtgenoten. Daarbij komt “online haat die afkomstig is van collega-politici extra hard aan”, evenals online haat die dagelijks wordt gespuid op dezelfde politicus.

Dit blijkt uit een onderzoek over online haat dat is uitgevoerd door De Goede Zaak. Dit onderzoek is donderdag gepresenteerd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Dit is een netwerk van een dertigtal organisaties die zich inzetten om samen te werken en te strijden voor een democratie zonder bedreiging, intimidatie en agressie tegen raadsleden, burgemeesters, wethouders en andere politieke ambtsdragers.

Achillespees

Opvallend, zo blijkt uit het online-haat-onderzoek, is dat veel volksvertegenwoordigers en politieke bestuurders nog steeds vinden dat agressie, intimidatie en geweld er nu eenmaal bij horen. “Het lezen van online haat berichten kost echter ongelooflijk veel energie”, aldus onderzoekster Jiska Broere. Zij maakt een vergelijking met de kwetsbaarheid van de achillespees. “De houding is: we besteden er geen aandacht aan, zodat het niet groter wordt.”

Vrouwelijke ambtsdragers 

De houding is ook, zo bleek tijdens de presentatie van het onderzoek, is nog te veel dat online haat een probleem is van de politieke ambtsdrager die het treft. “We zitten nog te veel in de stand: we laten het over aan het individu. We moeten echter proberen te komen tot een antwoord vanuit het collectief”, aldus Titus Visser van het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur. Liza Mugge, onderzoekster van de Universiteit van Amsterdam (Dr. L.M. (Liza) Mügge - Universiteit van Amsterdam (uva.nl)), noemde dat het omgekeerde roleffect. “Als vrouwelijke politieke ambtsdragers te maken krijgen met onwenselijke omgangsvormen en racisme is dat ook een waarschuwing aan alle vrouwen, in het bijzonder jonge meiden, om juist niet politiek actief te worden. Dat is schadelijk voor de democratie. Wij moeten dus allemaal eigenaar zijn van dit probleem, en dit niet als een individueel probleem beschouwen”. Mügge wees er ook op dat uit onderzoek blijkt dat vooral vrouwen en minderheden – hoe verder men van de witte man staat – te maken krijgen met de meest heftige online haat. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Atria dat intimidatie, agressie en bedreigingen invloed heeft op de mate waarin inwoners zich kandidaat stellen om politiek actief te worden.

Meer informatie

Over het onderzoek over online haat van De Goede Zaak klik hier.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakt deel uit van het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur, klik hier voor het ondersteuningsteam 

Voor meer informatie hoe om te gaan met agressie, intimidatie en geweld tegen raadsleden, zie onze themapagina Agressie & geweld