Ontevreden kiezers stemmen op lokale partijen

Ontevreden kiezers stemmen op lokale partijen

DEN HAAG – Lokale partijen krijgen hun stemmen vooral van inwoners die een grotere interesse en vertrouwen hebben in lokale dan in landelijke politiek. De stemmers op lokale partijen vinden ook dat lokale partijen beter lokale belangen kunnen vertegenwoordigen.

Dit blijkt uit het onderzoek van de sociologen Eefje Steenvoorden en Jeroen van der Waal van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het rapport “Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016”.

De lokale partijen haalden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de meeste stemmen. Zij scoorden 28 procent van de uitgebrachte stemmen. De lokale partijen haalden daarmee voor de tweede keer op rij de meeste stemmen bij de raadsverkiezingen. Behalve inwoners die een grotere interesse hebben in de lokale dan in de landelijke politiek, zijn het ook vooral inwoners met weinig vertrouwen in zowel de landelijke als de lokale politiek die op lokale partijen stemmen. Ook inwoners die geen vertrouwen hebben in het functioneren van de gemeente kiezen voor lokale partijen.

Het profiel van de lokale kiezer
Ouderen, financieel minder bedeelden en laagopgeleiden stemmen vaker op lokale partijen dit is terug te zien in tabel 6.3. Daarnaast zijn deze groep inwoners ontevredener over de dienstverlening in de gemeente. Deze kiezers staan ook vaak verder af van de landelijke politiek dan de kiezers die bij de gemeenteraadsverkiezingen op landelijke partijen stemmen. Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen stemmen deze kiezers dan ook vaak op de PVV, SP, de PvdD en 50plus. 

De afwegingen in het stemhokje
Welke kiezers er naar het stemhokje gaan, waarom en of ze op landelijke op lokale partijen stemmen wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 6 ‘Stemgedrag bij Gemeenteraadsverkiezingen’. Het volledige rapport ‘Democratie Dichterbij’, uitgevoerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, geeft weer wat burgers vinden van hun gemeentebestuur, hoe groot de lokale betrokkenheid is, welke groep burgers participeren in de lokale democratie en welke veranderingen er al zichtbaar zijn door de decentralisatieoperaties. Het gehele rapport ‘Democratie Dichterbij’ Lokaal Kiezersonderzoek 2016 is beschikbaar via deze link.

Dit is het zevende bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’.Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’ de volgende berichten:

- Raad sluitstuk van burgerparticipatie
Meer vertrouwen in gemeenteraad dan in Tweede Kamer
Kranten voor raadsleden effectiever dan social media
Raadsverkiezing populairste vorm van burgerparticipatie
Fout voorbeeldgedrag politici hoge ergernis factor
Openingstijden winkels geen taak meer voor gemeenten

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 27 oktober 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!