Ontwikkeling van griffier bijzaak voor de raad

Ontwikkeling van griffier bijzaak voor de raad

Door de ontwikkeling van de griffier te stimuleren, wordt de griffier ook beter in zijn werk. Op deze manier kan de griffier ook de raad helpen om te ontwikkelen. Dit blijkt uit het filmpje ‘De werkgeverscommissie en de ontwikkeling van de griffier’ gemaakt door Petra Habets Advies & Ontwikkeling in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Laura Hoogstraten, gemeenteraadslid in Zeist, geeft aan dat de ontwikkeling van de griffier ook invloed heeft op de ontwikkeling van de raad: ‘De samenwerking tussen de griffier en de raad is een onderdeel van hoe we ons gaan ontwikkelen’.  Daarnaast zegt Hoogstraten dat de ontwikkeling van griffier er ook voor zorgt dat de griffier beter wordt in het werk.

Persoonlijke ontwikkeling

Uit ‘De werkgeverscommissie en de ontwikkeling van de griffier’ blijkt dat de persoonlijke ontwikkeling van de griffier minder belangrijk wordt geacht. Dick van Hoek, gemeenteraadslid in Houten, zegt hierover: ‘Wij zijn niet zo bezig met het ontwikkeltraject richting een volgende baan. Dat is ook niet onze belangrijkste taak’. De primaire taak van de werkgeverscommissie ligt vooral bij het goed functioneren van de griffier.

Wanneer de persoonlijke ontwikkeling van de griffier goede gevolgen heeft voor de gemeenteraad, wordt dit wel belangrijk geacht. Douwe Oosterveen, gemeenteraadslid in De Wolden, beaamt dit: ‘Wij staan toe dat onze griffier een aantal dagen per jaar zich bezighoudt met andere activiteiten buiten de gemeente. Dit zorgt er ook voor dat wij als gemeente ons netwerk vergroten en wij krijgen hierdoor veel informatie terug naar onze gemeente’.

Effectief en efficiënt functioneren van de raad

De werkgeversfunctie van de raad is een belangrijke rol, omdat de griffie een essentiële rol speelt in het effectief en efficiënt functioneren van de raad. Voor het sterk en krachtig functioneren van de raad en daarmee voor het aanzien van de lokale democratie is een goede ondersteuning essentieel. Onderschatting van de werkgeversrol is daarom niet in het belang van de raad.

Werkgeverstool

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft op 11 april de werkgeversfilmpjes over de rol van de raad gepresenteerd. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hoopt hiermee de bewustwording van de werkgeversrol van de raad te vergroten.

Klik hier om het filmpje over de werkgeverscommissie en de ontwikkeling van de griffier te bekijken.

Eerder verschenen de volgende berichten in deze serie over de Werkgeverstool op de website:

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert met de Vereniging van Griffiers in 2016 regionale kennissessies voor raadsleden uit werkgeverscommissies. In juni vinden twee van dit soort bijeenkomsten plaats in Sint-Michielsgestel (15 juni) en Brunssum (30 juni). Meer informatie daarover is via deze link te vinden. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan door een e-mail te versturen naar info@raadsleden.nl.