Onvrede bij inwoners en binnen raad over burgerparticipatie Doetinchem

Onvrede bij inwoners en binnen raad over burgerparticipatie Doetinchem

Er wordt vanuit het college in Doetinchem al tijden gehamerd op het belang van burgerparticipatie, maar volgens meerdere raadsleden is hiervan nauwelijks iets te merken. Als voorbeeld nemen ze een zonnepark die even ten zuiden van Langerak moet worden gerealiseerd. De raad heeft eind januari 2022 toestemming gegeven om dit plan te realiseren, maar sindsdien heeft er nog weinig plaatsgevonden. Hoewel er diverse bezwaren zijn binnengekomen, heeft het college besloten om hier niets mee te doen wat leidt tot onvrede binnen de raad en bewoners.

De bezwaren richten zich onder meer op het feit dat de zonnepanelen niet op agrarische grond thuishoren, maar juist op bedrijfsdaken. Daarnaast hebben diverse inwoners aangegeven dat het zonnepark de flora en fauna van de omgeving verstoort. Bij deze bezwaren blijft het echter niet. Zo zijn er verschillende bezwaren die in gaan op de burgerparticipatie. Omwonenden geven aan dat er van participatie absoluut geen sprake is geweest. Meerdere partijen binnen de raad geven aan dat de raad inderdaad tekort geschoten is en geven de bewoners hierin gelijk.

Burgers worden niet gehoord

De raadsleden Faber (SP) en Putman (Partij voor Lokaal Maatwerk) geven aan dat ze het jammer vinden dat er niet naar de mensen wordt geluisterd die een bezwaar hebben ingediend. Volgens hen wekt dit de suggestie dat het college alleen luistert als het ze zelf uitkomt. Ook Maarten op de Weegh (PvdA), die aangeeft voor plaatsing van het zonnepark te zijn, laat weten dat er inderdaad fouten zijn gemaakt. Volgens hem wordt de huidige vorm van participatie niet goed uitgevoerd, omdat alles al voor de inwoners was besloten. Wel geeft hij aan dat een van de belangrijkste redenen van de doorgang van het park komt, omdat het streven is om in 2050 energieneutraal te zijn.

Participatieproces onder de loep

GemeenteBelangen Doetinchem, onderdeel van het college, laat bij monde van Marcel Zaaijer weten dat het participatieproces eerst grondig onder de loep genomen moet worden voor ze verder gaan met nieuwe plannen: "Dat dit zo is verlopen is volledig te wijten aan het feit dat er geen duidelijke richtlijnen zijn vanuit de gemeente. We moeten de hand in eigen boezem steken, want dit verdient een dikke onvoldoende". De kritiek van de inwoners en het aandringen van raadsleden heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Het nieuwe participatieproces is opnieuw op de agenda geplaatst en zal aankomende maand uitvoerig aan bod komen wanneer gesproken wordt over de klimaatadaptie.

Meepraten

Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie.