Onze inzet voor versterken werkgeversfunctie van de raad

Onze inzet voor versterken werkgeversfunctie van de raad

Het ontwikkelen van een specifieke hulplijn voor raadsleden die actief zijn als lid van de werkgeverscommissie is een van de acht doelen waar de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden deze raadsperiode op in zet. Het hoofddoel is het bevorderen van het gebruik van 1 landelijk profiel voor de griffier, vanuit de gedachte dat de griffier op voet van gelijkwaardigheid in de lokale driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris wordt gepositioneerd.

De inzet van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in de lobby voor een gelijkwaardige positie van de griffier is om de raadsgriffier in te schalen op 1 schaal onder de burgemeester.

Acht punten

Het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de inzet voor het versterken en het uitvoeren van de werkgeversfunctie door de raad en de werkgeverscommissie in zijn vergadering van 11 februari 2023 vastgelegd. De acht punten zien er als volgt uit:

  1. Het gebruik van het 1 landelijke profiel voor de griffier bevorderen, vanuit de gedachte dat de griffier op voet van gelijkwaardigheid in de lokale driehoek met burgemeester en secretaris wordt gepositioneerd, bij voorkeur min 1 schaal onder de burgemeester;
  2. Het stimuleren en bevorderen dat raden in deze raadsperiode werken te komen tot de ideale omvang van de griffie, op basis van het draaiknoppenmodel dat door onze vereniging is ontwikkeld;
  3. Een hulplijn ontwikkelen waarin leden van de werkgeverscommissie terecht kunnen met alle vragen die samenhangen met de juridische positie van de werkgeverscommissie, raad en griffier en er voor te ijveren dat deze positie ten gunste van de raad wordt versterkt;
  4. Regelmatig overleg te voeren met de Vereniging van Griffiers;
  5. In overleg met de griffiers bevorderen dat waarderingstabellen voor de griffiemedewerkers aansluiten bij de indeling van de raadsgriffier;
  6. De werkgeverscommissie benoemen in het rechtspositiebesluit als een zware commissie.
  7. Jaarlijks verslag te doen in het bestuur van het overleg in de Landelijke Klankbordgroep Werkgeversfunctie.
  8. Het bevorderen van een zelfstandig landelijk overleg door vertegenwoordigers van de gemeenteraden als werkgever van de griffier en vertegenwoordigers van de raadsgriffiers over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de griffier.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden treedt op, bij het ontbreken van een zelfstandige landelijke vertegenwoordiging van de leden van de werkgeverscommissie uit de gemeenteraad, als penvoerder voor de werkgeversfunctie van de raad. De vereniging heeft daartoe een landelijke klankbordgroep werkgeverscommissieleden waarmee het overleg wordt gevoerd over alle aspecten van het werkgeverschap, inclusief de lobby voor het versterken van deze positie.

Meer informatie

De rol van de raad als werkgever van de griffie is een van de 9 raadstegels van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, die de basis vormen voor een raad om een sterke raad te zijn.

Voor meer informatie en vragen over de werkgeversfunctie van de raad, zie onze themapagina werkgeverscommissie waar alle informatie over de werkgeversfunctie is te vinden.

Voor vragen kun je ook mailen naar: info@raadsleden.nl